Konjugácia slovesa deskill v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso deskill v angličtine.

Konjugácia slovesa deskill v prítomnom čase

Present Tense

 • I deskill
 • you deskill
 • he|she|it deskills
 • we deskill
 • you deskill
 • they deskill

Present Continuous

 • I am deskilling
 • you are deskilling
 • he|she|it is deskilling
 • we are deskilling
 • you are deskilling
 • they are deskilling

Present Perfect

 • I have deskilled
 • you have deskilled
 • he|she|it has deskilled
 • we have deskilled
 • you have deskilled
 • they have deskilled

Present Perfect Continuous

 • I have been deskilling
 • you have been deskilling
 • he|she|it has been deskilling
 • we have been deskilling
 • you have been deskilling
 • they have been deskilling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa deskill v minulých časoch

Simple past

 • I deskilled
 • you deskilled
 • he|she|it deskilled
 • we deskilled
 • you deskilled
 • they deskilled

Past continuous

 • I was deskilling
 • you were deskilling
 • he|she|it was deskilling
 • we were deskilling
 • you were deskilling
 • they were deskilling

Past perfect

 • I had deskilled
 • you had deskilled
 • he|she|it had deskilled
 • we had deskilled
 • you had deskilled
 • they had deskilled

Past perfect continuous

 • I had been deskilling
 • you had been deskilling
 • he|she|it had been deskilling
 • we had been deskilling
 • you had been deskilling
 • they had been deskilling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa deskill vo futurálnom čase

Future

 • I will deskill
 • you will deskill
 • he|she|it will deskill
 • we will deskill
 • you will deskill
 • they will deskill

Future continuous

 • I will be deskilling
 • you will be deskilling
 • he|she|it will be deskilling
 • we will be deskilling
 • you will be deskilling
 • they will be deskilling

Future perfect

 • I will have deskilled
 • you will have deskilled
 • he|she|it will have deskilled
 • we will have deskilled
 • you will have deskilled
 • they will have deskilled

Future perfect continuous

 • I will have been deskilling
 • you will have been deskilling
 • he|she|it will have been deskilling
 • we will have been deskilling
 • you will have been deskilling
 • they will have been deskilling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to deskill

Present participle

 • deskilling

Past participle

 • deskilled

Perfect Participle

 • having deskilled

Imperatív v angličtine pre sloveso to deskill

Imperative

 • deskill
 • let's deskill
 • deskill

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: characterise clerk denitrify desexualize desist desolate desquamate disject europeanize gnash pee scollop