Спрягане на глагола desolate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола desolate на английски.

Спрежение на глагола desolate в сегашни времена

Present Tense

 • I desolate
 • you desolate
 • he|she|it desolates
 • we desolate
 • you desolate
 • they desolate

Present Continuous

 • I am desolating
 • you are desolating
 • he|she|it is desolating
 • we are desolating
 • you are desolating
 • they are desolating

Present Perfect

 • I have desolated
 • you have desolated
 • he|she|it has desolated
 • we have desolated
 • you have desolated
 • they have desolated

Present Perfect Continuous

 • I have been desolating
 • you have been desolating
 • he|she|it has been desolating
 • we have been desolating
 • you have been desolating
 • they have been desolating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола desolate в минали времена

Simple past

 • I desolated
 • you desolated
 • he|she|it desolated
 • we desolated
 • you desolated
 • they desolated

Past continuous

 • I was desolating
 • you were desolating
 • he|she|it was desolating
 • we were desolating
 • you were desolating
 • they were desolating

Past perfect

 • I had desolated
 • you had desolated
 • he|she|it had desolated
 • we had desolated
 • you had desolated
 • they had desolated

Past perfect continuous

 • I had been desolating
 • you had been desolating
 • he|she|it had been desolating
 • we had been desolating
 • you had been desolating
 • they had been desolating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола desolate в бъдещите времена

Future

 • I will desolate
 • you will desolate
 • he|she|it will desolate
 • we will desolate
 • you will desolate
 • they will desolate

Future continuous

 • I will be desolating
 • you will be desolating
 • he|she|it will be desolating
 • we will be desolating
 • you will be desolating
 • they will be desolating

Future perfect

 • I will have desolated
 • you will have desolated
 • he|she|it will have desolated
 • we will have desolated
 • you will have desolated
 • they will have desolated

Future perfect continuous

 • I will have been desolating
 • you will have been desolating
 • he|she|it will have been desolating
 • we will have been desolating
 • you will have been desolating
 • they will have been desolating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to desolate

Present participle

 • desolating

Past participle

 • desolated

Perfect Participle

 • having desolated

Повелителното наклонение на английски за глагола to desolate

Imperative

 • desolate
 • let's desolate
 • desolate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: characterize clew denizen desiccate deskill desorb destabilise disjoin euthanize gnaw peek sconce