Koniugacja czasownika wham w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika wham w języku angielskim.

Odmiana czasownika wham w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I wham
 • you wham
 • he|she|it whams
 • we wham
 • you wham
 • they wham

Present Continuous

 • I am whamming
 • you are whamming
 • he|she|it is whamming
 • we are whamming
 • you are whamming
 • they are whamming

Present Perfect

 • I have whammed
 • you have whammed
 • he|she|it has whammed
 • we have whammed
 • you have whammed
 • they have whammed

Present Perfect Continuous

 • I have been whamming
 • you have been whamming
 • he|she|it has been whamming
 • we have been whamming
 • you have been whamming
 • they have been whamming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika wham w czasach przeszłych

Simple past

 • I whammed
 • you whammed
 • he|she|it whammed
 • we whammed
 • you whammed
 • they whammed

Past continuous

 • I was whamming
 • you were whamming
 • he|she|it was whamming
 • we were whamming
 • you were whamming
 • they were whamming

Past perfect

 • I had whammed
 • you had whammed
 • he|she|it had whammed
 • we had whammed
 • you had whammed
 • they had whammed

Past perfect continuous

 • I had been whamming
 • you had been whamming
 • he|she|it had been whamming
 • we had been whamming
 • you had been whamming
 • they had been whamming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika wham w czasach przyszłych

Future

 • I will wham
 • you will wham
 • he|she|it will wham
 • we will wham
 • you will wham
 • they will wham

Future continuous

 • I will be whamming
 • you will be whamming
 • he|she|it will be whamming
 • we will be whamming
 • you will be whamming
 • they will be whamming

Future perfect

 • I will have whammed
 • you will have whammed
 • he|she|it will have whammed
 • we will have whammed
 • you will have whammed
 • they will have whammed

Future perfect continuous

 • I will have been whamming
 • you will have been whamming
 • he|she|it will have been whamming
 • we will have been whamming
 • you will have been whamming
 • they will have been whamming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to wham

Present participle

 • whamming

Past participle

 • whammed

Perfect Participle

 • having whammed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to wham

Imperative

 • wham
 • let's wham
 • wham

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: deskill gift-wrap supercool tallyho wake westernise whale whang wherrit