Koniugacja czasownika unhitch w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unhitch w języku angielskim.

Odmiana czasownika unhitch w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unhitch
 • you unhitch
 • he|she|it unhitches
 • we unhitch
 • you unhitch
 • they unhitch

Present Continuous

 • I am unhitching
 • you are unhitching
 • he|she|it is unhitching
 • we are unhitching
 • you are unhitching
 • they are unhitching

Present Perfect

 • I have unhitched
 • you have unhitched
 • he|she|it has unhitched
 • we have unhitched
 • you have unhitched
 • they have unhitched

Present Perfect Continuous

 • I have been unhitching
 • you have been unhitching
 • he|she|it has been unhitching
 • we have been unhitching
 • you have been unhitching
 • they have been unhitching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unhitch w czasach przeszłych

Simple past

 • I unhitched
 • you unhitched
 • he|she|it unhitched
 • we unhitched
 • you unhitched
 • they unhitched

Past continuous

 • I was unhitching
 • you were unhitching
 • he|she|it was unhitching
 • we were unhitching
 • you were unhitching
 • they were unhitching

Past perfect

 • I had unhitched
 • you had unhitched
 • he|she|it had unhitched
 • we had unhitched
 • you had unhitched
 • they had unhitched

Past perfect continuous

 • I had been unhitching
 • you had been unhitching
 • he|she|it had been unhitching
 • we had been unhitching
 • you had been unhitching
 • they had been unhitching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unhitch w czasach przyszłych

Future

 • I will unhitch
 • you will unhitch
 • he|she|it will unhitch
 • we will unhitch
 • you will unhitch
 • they will unhitch

Future continuous

 • I will be unhitching
 • you will be unhitching
 • he|she|it will be unhitching
 • we will be unhitching
 • you will be unhitching
 • they will be unhitching

Future perfect

 • I will have unhitched
 • you will have unhitched
 • he|she|it will have unhitched
 • we will have unhitched
 • you will have unhitched
 • they will have unhitched

Future perfect continuous

 • I will have been unhitching
 • you will have been unhitching
 • he|she|it will have been unhitching
 • we will have been unhitching
 • you will have been unhitching
 • they will have been unhitching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unhitch

Present participle

 • unhitching

Past participle

 • unhitched

Perfect Participle

 • having unhitched

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unhitch

Imperative

 • unhitch
 • let's unhitch
 • unhitch

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cumulate flare spike steep unbuckle unfurl unhinge unhook unkennel vision