Koniugacja czasownika spike w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika spike w języku angielskim.

Odmiana czasownika spike w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I spike
 • you spike
 • he|she|it spikes
 • we spike
 • you spike
 • they spike

Present Continuous

 • I am spiking
 • you are spiking
 • he|she|it is spiking
 • we are spiking
 • you are spiking
 • they are spiking

Present Perfect

 • I have spiked
 • you have spiked
 • he|she|it has spiked
 • we have spiked
 • you have spiked
 • they have spiked

Present Perfect Continuous

 • I have been spiking
 • you have been spiking
 • he|she|it has been spiking
 • we have been spiking
 • you have been spiking
 • they have been spiking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika spike w czasach przeszłych

Simple past

 • I spiked
 • you spiked
 • he|she|it spiked
 • we spiked
 • you spiked
 • they spiked

Past continuous

 • I was spiking
 • you were spiking
 • he|she|it was spiking
 • we were spiking
 • you were spiking
 • they were spiking

Past perfect

 • I had spiked
 • you had spiked
 • he|she|it had spiked
 • we had spiked
 • you had spiked
 • they had spiked

Past perfect continuous

 • I had been spiking
 • you had been spiking
 • he|she|it had been spiking
 • we had been spiking
 • you had been spiking
 • they had been spiking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika spike w czasach przyszłych

Future

 • I will spike
 • you will spike
 • he|she|it will spike
 • we will spike
 • you will spike
 • they will spike

Future continuous

 • I will be spiking
 • you will be spiking
 • he|she|it will be spiking
 • we will be spiking
 • you will be spiking
 • they will be spiking

Future perfect

 • I will have spiked
 • you will have spiked
 • he|she|it will have spiked
 • we will have spiked
 • you will have spiked
 • they will have spiked

Future perfect continuous

 • I will have been spiking
 • you will have been spiking
 • he|she|it will have been spiking
 • we will have been spiking
 • you will have been spiking
 • they will have been spiking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to spike

Present participle

 • spiking

Past participle

 • spiked

Perfect Participle

 • having spiked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to spike

Imperative

 • spike
 • let's spike
 • spike

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: boycott devolve remould reticulate soft-soap spellbind spiflicate spile spiritualize strangle transfigure wonder