Koniugacja czasownika unkennel w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unkennel w języku angielskim.

Odmiana czasownika unkennel w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unkennel
 • you unkennel
 • he|she|it unkennels
 • we unkennel
 • you unkennel
 • they unkennel

Present Continuous

 • I am unkennelling
 • you are unkennelling
 • he|she|it is unkennelling
 • we are unkennelling
 • you are unkennelling
 • they are unkennelling

Present Perfect

 • I have unkennelled
 • you have unkennelled
 • he|she|it has unkennelled
 • we have unkennelled
 • you have unkennelled
 • they have unkennelled

Present Perfect Continuous

 • I have been unkennelling
 • you have been unkennelling
 • he|she|it has been unkennelling
 • we have been unkennelling
 • you have been unkennelling
 • they have been unkennelling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unkennel w czasach przeszłych

Simple past

 • I unkennelled
 • you unkennelled
 • he|she|it unkennelled
 • we unkennelled
 • you unkennelled
 • they unkennelled

Past continuous

 • I was unkennelling
 • you were unkennelling
 • he|she|it was unkennelling
 • we were unkennelling
 • you were unkennelling
 • they were unkennelling

Past perfect

 • I had unkennelled
 • you had unkennelled
 • he|she|it had unkennelled
 • we had unkennelled
 • you had unkennelled
 • they had unkennelled

Past perfect continuous

 • I had been unkennelling
 • you had been unkennelling
 • he|she|it had been unkennelling
 • we had been unkennelling
 • you had been unkennelling
 • they had been unkennelling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unkennel w czasach przyszłych

Future

 • I will unkennel
 • you will unkennel
 • he|she|it will unkennel
 • we will unkennel
 • you will unkennel
 • they will unkennel

Future continuous

 • I will be unkennelling
 • you will be unkennelling
 • he|she|it will be unkennelling
 • we will be unkennelling
 • you will be unkennelling
 • they will be unkennelling

Future perfect

 • I will have unkennelled
 • you will have unkennelled
 • he|she|it will have unkennelled
 • we will have unkennelled
 • you will have unkennelled
 • they will have unkennelled

Future perfect continuous

 • I will have been unkennelling
 • you will have been unkennelling
 • he|she|it will have been unkennelling
 • we will have been unkennelling
 • you will have been unkennelling
 • they will have been unkennelling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unkennel

Present participle

 • unkennelling

Past participle

 • unkennelled

Perfect Participle

 • having unkennelled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unkennel

Imperative

 • unkennel
 • let's unkennel
 • unkennel

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: curl fleck spiritualize stereochrome unclothe uniform universalize unknit unleash vittle