Koniugacja czasownika salivate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika salivate w języku angielskim.

Odmiana czasownika salivate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I salivate
 • you salivate
 • he|she|it salivates
 • we salivate
 • you salivate
 • they salivate

Present Continuous

 • I am salivating
 • you are salivating
 • he|she|it is salivating
 • we are salivating
 • you are salivating
 • they are salivating

Present Perfect

 • I have salivated
 • you have salivated
 • he|she|it has salivated
 • we have salivated
 • you have salivated
 • they have salivated

Present Perfect Continuous

 • I have been salivating
 • you have been salivating
 • he|she|it has been salivating
 • we have been salivating
 • you have been salivating
 • they have been salivating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika salivate w czasach przeszłych

Simple past

 • I salivated
 • you salivated
 • he|she|it salivated
 • we salivated
 • you salivated
 • they salivated

Past continuous

 • I was salivating
 • you were salivating
 • he|she|it was salivating
 • we were salivating
 • you were salivating
 • they were salivating

Past perfect

 • I had salivated
 • you had salivated
 • he|she|it had salivated
 • we had salivated
 • you had salivated
 • they had salivated

Past perfect continuous

 • I had been salivating
 • you had been salivating
 • he|she|it had been salivating
 • we had been salivating
 • you had been salivating
 • they had been salivating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika salivate w czasach przyszłych

Future

 • I will salivate
 • you will salivate
 • he|she|it will salivate
 • we will salivate
 • you will salivate
 • they will salivate

Future continuous

 • I will be salivating
 • you will be salivating
 • he|she|it will be salivating
 • we will be salivating
 • you will be salivating
 • they will be salivating

Future perfect

 • I will have salivated
 • you will have salivated
 • he|she|it will have salivated
 • we will have salivated
 • you will have salivated
 • they will have salivated

Future perfect continuous

 • I will have been salivating
 • you will have been salivating
 • he|she|it will have been salivating
 • we will have been salivating
 • you will have been salivating
 • they will have been salivating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to salivate

Present participle

 • salivating

Past participle

 • salivated

Perfect Participle

 • having salivated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to salivate

Imperative

 • salivate
 • let's salivate
 • salivate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: aggrade constrain poussette profane roleplay safeguard salify sallow sanction serrate stabilise treat