Koniugacja czasownika aggrade w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika aggrade w języku angielskim.

Odmiana czasownika aggrade w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I aggrade
 • you aggrade
 • he|she|it aggrades
 • we aggrade
 • you aggrade
 • they aggrade

Present Continuous

 • I am aggrading
 • you are aggrading
 • he|she|it is aggrading
 • we are aggrading
 • you are aggrading
 • they are aggrading

Present Perfect

 • I have aggraded
 • you have aggraded
 • he|she|it has aggraded
 • we have aggraded
 • you have aggraded
 • they have aggraded

Present Perfect Continuous

 • I have been aggrading
 • you have been aggrading
 • he|she|it has been aggrading
 • we have been aggrading
 • you have been aggrading
 • they have been aggrading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika aggrade w czasach przeszłych

Simple past

 • I aggraded
 • you aggraded
 • he|she|it aggraded
 • we aggraded
 • you aggraded
 • they aggraded

Past continuous

 • I was aggrading
 • you were aggrading
 • he|she|it was aggrading
 • we were aggrading
 • you were aggrading
 • they were aggrading

Past perfect

 • I had aggraded
 • you had aggraded
 • he|she|it had aggraded
 • we had aggraded
 • you had aggraded
 • they had aggraded

Past perfect continuous

 • I had been aggrading
 • you had been aggrading
 • he|she|it had been aggrading
 • we had been aggrading
 • you had been aggrading
 • they had been aggrading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika aggrade w czasach przyszłych

Future

 • I will aggrade
 • you will aggrade
 • he|she|it will aggrade
 • we will aggrade
 • you will aggrade
 • they will aggrade

Future continuous

 • I will be aggrading
 • you will be aggrading
 • he|she|it will be aggrading
 • we will be aggrading
 • you will be aggrading
 • they will be aggrading

Future perfect

 • I will have aggraded
 • you will have aggraded
 • he|she|it will have aggraded
 • we will have aggraded
 • you will have aggraded
 • they will have aggraded

Future perfect continuous

 • I will have been aggrading
 • you will have been aggrading
 • he|she|it will have been aggrading
 • we will have been aggrading
 • you will have been aggrading
 • they will have been aggrading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to aggrade

Present participle

 • aggrading

Past participle

 • aggraded

Perfect Participle

 • having aggraded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to aggrade

Imperative

 • aggrade
 • let's aggrade
 • aggrade

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: accrete affright agglutinate aggrandize agree assort budge coop goldbrick misprint