Koniugacja czasownika misprint w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika misprint w języku angielskim.

Odmiana czasownika misprint w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I misprint
 • you misprint
 • he|she|it misprints
 • we misprint
 • you misprint
 • they misprint

Present Continuous

 • I am misprinting
 • you are misprinting
 • he|she|it is misprinting
 • we are misprinting
 • you are misprinting
 • they are misprinting

Present Perfect

 • I have misprinted
 • you have misprinted
 • he|she|it has misprinted
 • we have misprinted
 • you have misprinted
 • they have misprinted

Present Perfect Continuous

 • I have been misprinting
 • you have been misprinting
 • he|she|it has been misprinting
 • we have been misprinting
 • you have been misprinting
 • they have been misprinting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika misprint w czasach przeszłych

Simple past

 • I misprinted
 • you misprinted
 • he|she|it misprinted
 • we misprinted
 • you misprinted
 • they misprinted

Past continuous

 • I was misprinting
 • you were misprinting
 • he|she|it was misprinting
 • we were misprinting
 • you were misprinting
 • they were misprinting

Past perfect

 • I had misprinted
 • you had misprinted
 • he|she|it had misprinted
 • we had misprinted
 • you had misprinted
 • they had misprinted

Past perfect continuous

 • I had been misprinting
 • you had been misprinting
 • he|she|it had been misprinting
 • we had been misprinting
 • you had been misprinting
 • they had been misprinting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika misprint w czasach przyszłych

Future

 • I will misprint
 • you will misprint
 • he|she|it will misprint
 • we will misprint
 • you will misprint
 • they will misprint

Future continuous

 • I will be misprinting
 • you will be misprinting
 • he|she|it will be misprinting
 • we will be misprinting
 • you will be misprinting
 • they will be misprinting

Future perfect

 • I will have misprinted
 • you will have misprinted
 • he|she|it will have misprinted
 • we will have misprinted
 • you will have misprinted
 • they will have misprinted

Future perfect continuous

 • I will have been misprinting
 • you will have been misprinting
 • he|she|it will have been misprinting
 • we will have been misprinting
 • you will have been misprinting
 • they will have been misprinting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to misprint

Present participle

 • misprinting

Past participle

 • misprinted

Perfect Participle

 • having misprinted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to misprint

Imperative

 • misprint
 • let's misprint
 • misprint

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: hutch incriminate mew mislead misplay misprize missell nominalize piggyback redo twinkle