Спрягане на глагола salivate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола salivate на английски.

Спрежение на глагола salivate в сегашни времена

Present Tense

 • I salivate
 • you salivate
 • he|she|it salivates
 • we salivate
 • you salivate
 • they salivate

Present Continuous

 • I am salivating
 • you are salivating
 • he|she|it is salivating
 • we are salivating
 • you are salivating
 • they are salivating

Present Perfect

 • I have salivated
 • you have salivated
 • he|she|it has salivated
 • we have salivated
 • you have salivated
 • they have salivated

Present Perfect Continuous

 • I have been salivating
 • you have been salivating
 • he|she|it has been salivating
 • we have been salivating
 • you have been salivating
 • they have been salivating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола salivate в минали времена

Simple past

 • I salivated
 • you salivated
 • he|she|it salivated
 • we salivated
 • you salivated
 • they salivated

Past continuous

 • I was salivating
 • you were salivating
 • he|she|it was salivating
 • we were salivating
 • you were salivating
 • they were salivating

Past perfect

 • I had salivated
 • you had salivated
 • he|she|it had salivated
 • we had salivated
 • you had salivated
 • they had salivated

Past perfect continuous

 • I had been salivating
 • you had been salivating
 • he|she|it had been salivating
 • we had been salivating
 • you had been salivating
 • they had been salivating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола salivate в бъдещите времена

Future

 • I will salivate
 • you will salivate
 • he|she|it will salivate
 • we will salivate
 • you will salivate
 • they will salivate

Future continuous

 • I will be salivating
 • you will be salivating
 • he|she|it will be salivating
 • we will be salivating
 • you will be salivating
 • they will be salivating

Future perfect

 • I will have salivated
 • you will have salivated
 • he|she|it will have salivated
 • we will have salivated
 • you will have salivated
 • they will have salivated

Future perfect continuous

 • I will have been salivating
 • you will have been salivating
 • he|she|it will have been salivating
 • we will have been salivating
 • you will have been salivating
 • they will have been salivating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to salivate

Present participle

 • salivating

Past participle

 • salivated

Perfect Participle

 • having salivated

Повелителното наклонение на английски за глагола to salivate

Imperative

 • salivate
 • let's salivate
 • salivate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: aggrade constrain poussette profane roleplay safeguard salify sallow sanction serrate stabilise treat