Koniugacja czasownika reload w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika reload w języku angielskim.

Odmiana czasownika reload w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I reload
 • you reload
 • he|she|it reloads
 • we reload
 • you reload
 • they reload

Present Continuous

 • I am reloading
 • you are reloading
 • he|she|it is reloading
 • we are reloading
 • you are reloading
 • they are reloading

Present Perfect

 • I have reloaded
 • you have reloaded
 • he|she|it has reloaded
 • we have reloaded
 • you have reloaded
 • they have reloaded

Present Perfect Continuous

 • I have been reloading
 • you have been reloading
 • he|she|it has been reloading
 • we have been reloading
 • you have been reloading
 • they have been reloading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika reload w czasach przeszłych

Simple past

 • I reloaded
 • you reloaded
 • he|she|it reloaded
 • we reloaded
 • you reloaded
 • they reloaded

Past continuous

 • I was reloading
 • you were reloading
 • he|she|it was reloading
 • we were reloading
 • you were reloading
 • they were reloading

Past perfect

 • I had reloaded
 • you had reloaded
 • he|she|it had reloaded
 • we had reloaded
 • you had reloaded
 • they had reloaded

Past perfect continuous

 • I had been reloading
 • you had been reloading
 • he|she|it had been reloading
 • we had been reloading
 • you had been reloading
 • they had been reloading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika reload w czasach przyszłych

Future

 • I will reload
 • you will reload
 • he|she|it will reload
 • we will reload
 • you will reload
 • they will reload

Future continuous

 • I will be reloading
 • you will be reloading
 • he|she|it will be reloading
 • we will be reloading
 • you will be reloading
 • they will be reloading

Future perfect

 • I will have reloaded
 • you will have reloaded
 • he|she|it will have reloaded
 • we will have reloaded
 • you will have reloaded
 • they will have reloaded

Future perfect continuous

 • I will have been reloading
 • you will have been reloading
 • he|she|it will have been reloading
 • we will have been reloading
 • you will have been reloading
 • they will have been reloading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to reload

Present participle

 • reloading

Past participle

 • reloaded

Perfect Participle

 • having reloaded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to reload

Imperative

 • reload
 • let's reload
 • reload

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: checkmate pantomime pet refinance relegate relive relocate remark revolt sire swig