Koniugacja czasownika remark w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika remark w języku angielskim.

Odmiana czasownika remark w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I remark
 • you remark
 • he|she|it remarks
 • we remark
 • you remark
 • they remark

Present Continuous

 • I am remarking
 • you are remarking
 • he|she|it is remarking
 • we are remarking
 • you are remarking
 • they are remarking

Present Perfect

 • I have remarked
 • you have remarked
 • he|she|it has remarked
 • we have remarked
 • you have remarked
 • they have remarked

Present Perfect Continuous

 • I have been remarking
 • you have been remarking
 • he|she|it has been remarking
 • we have been remarking
 • you have been remarking
 • they have been remarking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika remark w czasach przeszłych

Simple past

 • I remarked
 • you remarked
 • he|she|it remarked
 • we remarked
 • you remarked
 • they remarked

Past continuous

 • I was remarking
 • you were remarking
 • he|she|it was remarking
 • we were remarking
 • you were remarking
 • they were remarking

Past perfect

 • I had remarked
 • you had remarked
 • he|she|it had remarked
 • we had remarked
 • you had remarked
 • they had remarked

Past perfect continuous

 • I had been remarking
 • you had been remarking
 • he|she|it had been remarking
 • we had been remarking
 • you had been remarking
 • they had been remarking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika remark w czasach przyszłych

Future

 • I will remark
 • you will remark
 • he|she|it will remark
 • we will remark
 • you will remark
 • they will remark

Future continuous

 • I will be remarking
 • you will be remarking
 • he|she|it will be remarking
 • we will be remarking
 • you will be remarking
 • they will be remarking

Future perfect

 • I will have remarked
 • you will have remarked
 • he|she|it will have remarked
 • we will have remarked
 • you will have remarked
 • they will have remarked

Future perfect continuous

 • I will have been remarking
 • you will have been remarking
 • he|she|it will have been remarking
 • we will have been remarking
 • you will have been remarking
 • they will have been remarking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to remark

Present participle

 • remarking

Past participle

 • remarked

Perfect Participle

 • having remarked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to remark

Imperative

 • remark
 • let's remark
 • remark

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cherish paralyze phlebotomize reform relumine remap remarry remise rhapsodise skedaddle swish