Koniugacja czasownika checkmate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika checkmate w języku angielskim.

Odmiana czasownika checkmate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I checkmate
 • you checkmate
 • he|she|it checkmates
 • we checkmate
 • you checkmate
 • they checkmate

Present Continuous

 • I am checkmating
 • you are checkmating
 • he|she|it is checkmating
 • we are checkmating
 • you are checkmating
 • they are checkmating

Present Perfect

 • I have checkmated
 • you have checkmated
 • he|she|it has checkmated
 • we have checkmated
 • you have checkmated
 • they have checkmated

Present Perfect Continuous

 • I have been checkmating
 • you have been checkmating
 • he|she|it has been checkmating
 • we have been checkmating
 • you have been checkmating
 • they have been checkmating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika checkmate w czasach przeszłych

Simple past

 • I checkmated
 • you checkmated
 • he|she|it checkmated
 • we checkmated
 • you checkmated
 • they checkmated

Past continuous

 • I was checkmating
 • you were checkmating
 • he|she|it was checkmating
 • we were checkmating
 • you were checkmating
 • they were checkmating

Past perfect

 • I had checkmated
 • you had checkmated
 • he|she|it had checkmated
 • we had checkmated
 • you had checkmated
 • they had checkmated

Past perfect continuous

 • I had been checkmating
 • you had been checkmating
 • he|she|it had been checkmating
 • we had been checkmating
 • you had been checkmating
 • they had been checkmating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika checkmate w czasach przyszłych

Future

 • I will checkmate
 • you will checkmate
 • he|she|it will checkmate
 • we will checkmate
 • you will checkmate
 • they will checkmate

Future continuous

 • I will be checkmating
 • you will be checkmating
 • he|she|it will be checkmating
 • we will be checkmating
 • you will be checkmating
 • they will be checkmating

Future perfect

 • I will have checkmated
 • you will have checkmated
 • he|she|it will have checkmated
 • we will have checkmated
 • you will have checkmated
 • they will have checkmated

Future perfect continuous

 • I will have been checkmating
 • you will have been checkmating
 • he|she|it will have been checkmating
 • we will have been checkmating
 • you will have been checkmating
 • they will have been checkmating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to checkmate

Present participle

 • checkmating

Past participle

 • checkmated

Perfect Participle

 • having checkmated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to checkmate

Imperative

 • checkmate
 • let's checkmate
 • checkmate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: alkalify armour catfish chatter checker checkrow cherish collogue deconsecrate economise limit preview