Koniugacja czasownika outvie w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika outvie w języku angielskim.

Odmiana czasownika outvie w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I outvie
 • you outvie
 • he|she|it outvies
 • we outvie
 • you outvie
 • they outvie

Present Continuous

 • I am outvying
 • you are outvying
 • he|she|it is outvying
 • we are outvying
 • you are outvying
 • they are outvying

Present Perfect

 • I have outvied
 • you have outvied
 • he|she|it has outvied
 • we have outvied
 • you have outvied
 • they have outvied

Present Perfect Continuous

 • I have been outvying
 • you have been outvying
 • he|she|it has been outvying
 • we have been outvying
 • you have been outvying
 • they have been outvying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika outvie w czasach przeszłych

Simple past

 • I outvied
 • you outvied
 • he|she|it outvied
 • we outvied
 • you outvied
 • they outvied

Past continuous

 • I was outvying
 • you were outvying
 • he|she|it was outvying
 • we were outvying
 • you were outvying
 • they were outvying

Past perfect

 • I had outvied
 • you had outvied
 • he|she|it had outvied
 • we had outvied
 • you had outvied
 • they had outvied

Past perfect continuous

 • I had been outvying
 • you had been outvying
 • he|she|it had been outvying
 • we had been outvying
 • you had been outvying
 • they had been outvying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika outvie w czasach przyszłych

Future

 • I will outvie
 • you will outvie
 • he|she|it will outvie
 • we will outvie
 • you will outvie
 • they will outvie

Future continuous

 • I will be outvying
 • you will be outvying
 • he|she|it will be outvying
 • we will be outvying
 • you will be outvying
 • they will be outvying

Future perfect

 • I will have outvied
 • you will have outvied
 • he|she|it will have outvied
 • we will have outvied
 • you will have outvied
 • they will have outvied

Future perfect continuous

 • I will have been outvying
 • you will have been outvying
 • he|she|it will have been outvying
 • we will have been outvying
 • you will have been outvying
 • they will have been outvying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to outvie

Present participle

 • outvying

Past participle

 • outvied

Perfect Participle

 • having outvied

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to outvie

Imperative

 • outvie
 • let's outvie
 • outvie

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: jack-knife knife optimize outspend outthink outvote over-heat partexchange pubcrawl rocket walk