Koniugacja czasownika outspend w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika outspend w języku angielskim.

Odmiana czasownika outspend w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I outspend
 • you outspend
 • he|she|it outspends
 • we outspend
 • you outspend
 • they outspend

Present Continuous

 • I am outspending
 • you are outspending
 • he|she|it is outspending
 • we are outspending
 • you are outspending
 • they are outspending

Present Perfect

 • I have outspent
 • you have outspent
 • he|she|it has outspent
 • we have outspent
 • you have outspent
 • they have outspent

Present Perfect Continuous

 • I have been outspending
 • you have been outspending
 • he|she|it has been outspending
 • we have been outspending
 • you have been outspending
 • they have been outspending

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika outspend w czasach przeszłych

Simple past

 • I outspent
 • you outspent
 • he|she|it outspent
 • we outspent
 • you outspent
 • they outspent

Past continuous

 • I was outspending
 • you were outspending
 • he|she|it was outspending
 • we were outspending
 • you were outspending
 • they were outspending

Past perfect

 • I had outspent
 • you had outspent
 • he|she|it had outspent
 • we had outspent
 • you had outspent
 • they had outspent

Past perfect continuous

 • I had been outspending
 • you had been outspending
 • he|she|it had been outspending
 • we had been outspending
 • you had been outspending
 • they had been outspending

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika outspend w czasach przyszłych

Future

 • I will outspend
 • you will outspend
 • he|she|it will outspend
 • we will outspend
 • you will outspend
 • they will outspend

Future continuous

 • I will be outspending
 • you will be outspending
 • he|she|it will be outspending
 • we will be outspending
 • you will be outspending
 • they will be outspending

Future perfect

 • I will have outspent
 • you will have outspent
 • he|she|it will have outspent
 • we will have outspent
 • you will have outspent
 • they will have outspent

Future perfect continuous

 • I will have been outspending
 • you will have been outspending
 • he|she|it will have been outspending
 • we will have been outspending
 • you will have been outspending
 • they will have been outspending

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to outspend

Present participle

 • outspending

Past participle

 • outspent

Perfect Participle

 • having outspent

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to outspend

Imperative

 • outspend
 • let's outspend
 • outspend

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: itemise knacker oppilate outsail outspan outspread outweigh parole prussianize roam wait-list