Koniugacja czasownika oppilate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika oppilate w języku angielskim.

Odmiana czasownika oppilate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I oppilate
 • you oppilate
 • he|she|it oppilates
 • we oppilate
 • you oppilate
 • they oppilate

Present Continuous

 • I am oppilating
 • you are oppilating
 • he|she|it is oppilating
 • we are oppilating
 • you are oppilating
 • they are oppilating

Present Perfect

 • I have oppilated
 • you have oppilated
 • he|she|it has oppilated
 • we have oppilated
 • you have oppilated
 • they have oppilated

Present Perfect Continuous

 • I have been oppilating
 • you have been oppilating
 • he|she|it has been oppilating
 • we have been oppilating
 • you have been oppilating
 • they have been oppilating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika oppilate w czasach przeszłych

Simple past

 • I oppilated
 • you oppilated
 • he|she|it oppilated
 • we oppilated
 • you oppilated
 • they oppilated

Past continuous

 • I was oppilating
 • you were oppilating
 • he|she|it was oppilating
 • we were oppilating
 • you were oppilating
 • they were oppilating

Past perfect

 • I had oppilated
 • you had oppilated
 • he|she|it had oppilated
 • we had oppilated
 • you had oppilated
 • they had oppilated

Past perfect continuous

 • I had been oppilating
 • you had been oppilating
 • he|she|it had been oppilating
 • we had been oppilating
 • you had been oppilating
 • they had been oppilating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika oppilate w czasach przyszłych

Future

 • I will oppilate
 • you will oppilate
 • he|she|it will oppilate
 • we will oppilate
 • you will oppilate
 • they will oppilate

Future continuous

 • I will be oppilating
 • you will be oppilating
 • he|she|it will be oppilating
 • we will be oppilating
 • you will be oppilating
 • they will be oppilating

Future perfect

 • I will have oppilated
 • you will have oppilated
 • he|she|it will have oppilated
 • we will have oppilated
 • you will have oppilated
 • they will have oppilated

Future perfect continuous

 • I will have been oppilating
 • you will have been oppilating
 • he|she|it will have been oppilating
 • we will have been oppilating
 • you will have been oppilating
 • they will have been oppilating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to oppilate

Present participle

 • oppilating

Past participle

 • oppilated

Perfect Participle

 • having oppilated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to oppilate

Imperative

 • oppilate
 • let's oppilate
 • oppilate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: interosculate job-hunt nonplus opaque opine oppose orb overturn prioritise retry verge