Koniugacja czasownika optimize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika optimize w języku angielskim.

Odmiana czasownika optimize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I optimize
 • you optimize
 • he|she|it optimizes
 • we optimize
 • you optimize
 • they optimize

Present Continuous

 • I am optimizing
 • you are optimizing
 • he|she|it is optimizing
 • we are optimizing
 • you are optimizing
 • they are optimizing

Present Perfect

 • I have optimized
 • you have optimized
 • he|she|it has optimized
 • we have optimized
 • you have optimized
 • they have optimized

Present Perfect Continuous

 • I have been optimizing
 • you have been optimizing
 • he|she|it has been optimizing
 • we have been optimizing
 • you have been optimizing
 • they have been optimizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika optimize w czasach przeszłych

Simple past

 • I optimized
 • you optimized
 • he|she|it optimized
 • we optimized
 • you optimized
 • they optimized

Past continuous

 • I was optimizing
 • you were optimizing
 • he|she|it was optimizing
 • we were optimizing
 • you were optimizing
 • they were optimizing

Past perfect

 • I had optimized
 • you had optimized
 • he|she|it had optimized
 • we had optimized
 • you had optimized
 • they had optimized

Past perfect continuous

 • I had been optimizing
 • you had been optimizing
 • he|she|it had been optimizing
 • we had been optimizing
 • you had been optimizing
 • they had been optimizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika optimize w czasach przyszłych

Future

 • I will optimize
 • you will optimize
 • he|she|it will optimize
 • we will optimize
 • you will optimize
 • they will optimize

Future continuous

 • I will be optimizing
 • you will be optimizing
 • he|she|it will be optimizing
 • we will be optimizing
 • you will be optimizing
 • they will be optimizing

Future perfect

 • I will have optimized
 • you will have optimized
 • he|she|it will have optimized
 • we will have optimized
 • you will have optimized
 • they will have optimized

Future perfect continuous

 • I will have been optimizing
 • you will have been optimizing
 • he|she|it will have been optimizing
 • we will have been optimizing
 • you will have been optimizing
 • they will have been optimizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to optimize

Present participle

 • optimizing

Past participle

 • optimized

Perfect Participle

 • having optimized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to optimize

Imperative

 • optimize
 • let's optimize
 • optimize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: interpret joggle nosh oppilate optimise option orient overwind prize revalorize vesicate