Koniugacja czasownika opalesce w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika opalesce w języku angielskim.

Odmiana czasownika opalesce w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I opalesce
 • you opalesce
 • he|she|it opalesces
 • we opalesce
 • you opalesce
 • they opalesce

Present Continuous

 • I am opalescing
 • you are opalescing
 • he|she|it is opalescing
 • we are opalescing
 • you are opalescing
 • they are opalescing

Present Perfect

 • I have opalesced
 • you have opalesced
 • he|she|it has opalesced
 • we have opalesced
 • you have opalesced
 • they have opalesced

Present Perfect Continuous

 • I have been opalescing
 • you have been opalescing
 • he|she|it has been opalescing
 • we have been opalescing
 • you have been opalescing
 • they have been opalescing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika opalesce w czasach przeszłych

Simple past

 • I opalesced
 • you opalesced
 • he|she|it opalesced
 • we opalesced
 • you opalesced
 • they opalesced

Past continuous

 • I was opalescing
 • you were opalescing
 • he|she|it was opalescing
 • we were opalescing
 • you were opalescing
 • they were opalescing

Past perfect

 • I had opalesced
 • you had opalesced
 • he|she|it had opalesced
 • we had opalesced
 • you had opalesced
 • they had opalesced

Past perfect continuous

 • I had been opalescing
 • you had been opalescing
 • he|she|it had been opalescing
 • we had been opalescing
 • you had been opalescing
 • they had been opalescing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika opalesce w czasach przyszłych

Future

 • I will opalesce
 • you will opalesce
 • he|she|it will opalesce
 • we will opalesce
 • you will opalesce
 • they will opalesce

Future continuous

 • I will be opalescing
 • you will be opalescing
 • he|she|it will be opalescing
 • we will be opalescing
 • you will be opalescing
 • they will be opalescing

Future perfect

 • I will have opalesced
 • you will have opalesced
 • he|she|it will have opalesced
 • we will have opalesced
 • you will have opalesced
 • they will have opalesced

Future perfect continuous

 • I will have been opalescing
 • you will have been opalescing
 • he|she|it will have been opalescing
 • we will have been opalescing
 • you will have been opalescing
 • they will have been opalescing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to opalesce

Present participle

 • opalescing

Past participle

 • opalesced

Perfect Participle

 • having opalesced

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to opalesce

Imperative

 • opalesce
 • let's opalesce
 • opalesce

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: intermingle jilt nobble oil ooze opaque oppress overthink prickle retrieve venge