Koniugacja czasownika jilt w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika jilt w języku angielskim.

Odmiana czasownika jilt w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I jilt
 • you jilt
 • he|she|it jilts
 • we jilt
 • you jilt
 • they jilt

Present Continuous

 • I am jilting
 • you are jilting
 • he|she|it is jilting
 • we are jilting
 • you are jilting
 • they are jilting

Present Perfect

 • I have jilted
 • you have jilted
 • he|she|it has jilted
 • we have jilted
 • you have jilted
 • they have jilted

Present Perfect Continuous

 • I have been jilting
 • you have been jilting
 • he|she|it has been jilting
 • we have been jilting
 • you have been jilting
 • they have been jilting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika jilt w czasach przeszłych

Simple past

 • I jilted
 • you jilted
 • he|she|it jilted
 • we jilted
 • you jilted
 • they jilted

Past continuous

 • I was jilting
 • you were jilting
 • he|she|it was jilting
 • we were jilting
 • you were jilting
 • they were jilting

Past perfect

 • I had jilted
 • you had jilted
 • he|she|it had jilted
 • we had jilted
 • you had jilted
 • they had jilted

Past perfect continuous

 • I had been jilting
 • you had been jilting
 • he|she|it had been jilting
 • we had been jilting
 • you had been jilting
 • they had been jilting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika jilt w czasach przyszłych

Future

 • I will jilt
 • you will jilt
 • he|she|it will jilt
 • we will jilt
 • you will jilt
 • they will jilt

Future continuous

 • I will be jilting
 • you will be jilting
 • he|she|it will be jilting
 • we will be jilting
 • you will be jilting
 • they will be jilting

Future perfect

 • I will have jilted
 • you will have jilted
 • he|she|it will have jilted
 • we will have jilted
 • you will have jilted
 • they will have jilted

Future perfect continuous

 • I will have been jilting
 • you will have been jilting
 • he|she|it will have been jilting
 • we will have been jilting
 • you will have been jilting
 • they will have been jilting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to jilt

Present participle

 • jilting

Past participle

 • jilted

Perfect Participle

 • having jilted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to jilt

Imperative

 • jilt
 • let's jilt
 • jilt

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: frog gift-wrap invalid jet jiggle jimmy jobhunt levigate neigh ponce succeed