Koniugacja czasownika nobble w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika nobble w języku angielskim.

Odmiana czasownika nobble w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I nobble
 • you nobble
 • he|she|it nobbles
 • we nobble
 • you nobble
 • they nobble

Present Continuous

 • I am nobbling
 • you are nobbling
 • he|she|it is nobbling
 • we are nobbling
 • you are nobbling
 • they are nobbling

Present Perfect

 • I have nobbled
 • you have nobbled
 • he|she|it has nobbled
 • we have nobbled
 • you have nobbled
 • they have nobbled

Present Perfect Continuous

 • I have been nobbling
 • you have been nobbling
 • he|she|it has been nobbling
 • we have been nobbling
 • you have been nobbling
 • they have been nobbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika nobble w czasach przeszłych

Simple past

 • I nobbled
 • you nobbled
 • he|she|it nobbled
 • we nobbled
 • you nobbled
 • they nobbled

Past continuous

 • I was nobbling
 • you were nobbling
 • he|she|it was nobbling
 • we were nobbling
 • you were nobbling
 • they were nobbling

Past perfect

 • I had nobbled
 • you had nobbled
 • he|she|it had nobbled
 • we had nobbled
 • you had nobbled
 • they had nobbled

Past perfect continuous

 • I had been nobbling
 • you had been nobbling
 • he|she|it had been nobbling
 • we had been nobbling
 • you had been nobbling
 • they had been nobbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika nobble w czasach przyszłych

Future

 • I will nobble
 • you will nobble
 • he|she|it will nobble
 • we will nobble
 • you will nobble
 • they will nobble

Future continuous

 • I will be nobbling
 • you will be nobbling
 • he|she|it will be nobbling
 • we will be nobbling
 • you will be nobbling
 • they will be nobbling

Future perfect

 • I will have nobbled
 • you will have nobbled
 • he|she|it will have nobbled
 • we will have nobbled
 • you will have nobbled
 • they will have nobbled

Future perfect continuous

 • I will have been nobbling
 • you will have been nobbling
 • he|she|it will have been nobbling
 • we will have been nobbling
 • you will have been nobbling
 • they will have been nobbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to nobble

Present participle

 • nobbling

Past participle

 • nobbled

Perfect Participle

 • having nobbled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to nobble

Imperative

 • nobble
 • let's nobble
 • nobble

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: inject invalid munition nidify nix nock normalise overcrop prearrange repugn upbraid