Koniugacja czasownika haw w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika haw w języku angielskim.

Odmiana czasownika haw w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I haw
 • you haw
 • he|she|it haws
 • we haw
 • you haw
 • they haw

Present Continuous

 • I am hawing
 • you are hawing
 • he|she|it is hawing
 • we are hawing
 • you are hawing
 • they are hawing

Present Perfect

 • I have hawed
 • you have hawed
 • he|she|it has hawed
 • we have hawed
 • you have hawed
 • they have hawed

Present Perfect Continuous

 • I have been hawing
 • you have been hawing
 • he|she|it has been hawing
 • we have been hawing
 • you have been hawing
 • they have been hawing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika haw w czasach przeszłych

Simple past

 • I hawed
 • you hawed
 • he|she|it hawed
 • we hawed
 • you hawed
 • they hawed

Past continuous

 • I was hawing
 • you were hawing
 • he|she|it was hawing
 • we were hawing
 • you were hawing
 • they were hawing

Past perfect

 • I had hawed
 • you had hawed
 • he|she|it had hawed
 • we had hawed
 • you had hawed
 • they had hawed

Past perfect continuous

 • I had been hawing
 • you had been hawing
 • he|she|it had been hawing
 • we had been hawing
 • you had been hawing
 • they had been hawing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika haw w czasach przyszłych

Future

 • I will haw
 • you will haw
 • he|she|it will haw
 • we will haw
 • you will haw
 • they will haw

Future continuous

 • I will be hawing
 • you will be hawing
 • he|she|it will be hawing
 • we will be hawing
 • you will be hawing
 • they will be hawing

Future perfect

 • I will have hawed
 • you will have hawed
 • he|she|it will have hawed
 • we will have hawed
 • you will have hawed
 • they will have hawed

Future perfect continuous

 • I will have been hawing
 • you will have been hawing
 • he|she|it will have been hawing
 • we will have been hawing
 • you will have been hawing
 • they will have been hawing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to haw

Present participle

 • hawing

Past participle

 • hawed

Perfect Participle

 • having hawed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to haw

Imperative

 • haw
 • let's haw
 • haw

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: enshrine excommunicate gutturalize hatchel haver hawk headline identify land occur sile unthread