Konjugácia slovesa haw v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso haw v angličtine.

Konjugácia slovesa haw v prítomnom čase

Present Tense

 • I haw
 • you haw
 • he|she|it haws
 • we haw
 • you haw
 • they haw

Present Continuous

 • I am hawing
 • you are hawing
 • he|she|it is hawing
 • we are hawing
 • you are hawing
 • they are hawing

Present Perfect

 • I have hawed
 • you have hawed
 • he|she|it has hawed
 • we have hawed
 • you have hawed
 • they have hawed

Present Perfect Continuous

 • I have been hawing
 • you have been hawing
 • he|she|it has been hawing
 • we have been hawing
 • you have been hawing
 • they have been hawing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa haw v minulých časoch

Simple past

 • I hawed
 • you hawed
 • he|she|it hawed
 • we hawed
 • you hawed
 • they hawed

Past continuous

 • I was hawing
 • you were hawing
 • he|she|it was hawing
 • we were hawing
 • you were hawing
 • they were hawing

Past perfect

 • I had hawed
 • you had hawed
 • he|she|it had hawed
 • we had hawed
 • you had hawed
 • they had hawed

Past perfect continuous

 • I had been hawing
 • you had been hawing
 • he|she|it had been hawing
 • we had been hawing
 • you had been hawing
 • they had been hawing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa haw vo futurálnom čase

Future

 • I will haw
 • you will haw
 • he|she|it will haw
 • we will haw
 • you will haw
 • they will haw

Future continuous

 • I will be hawing
 • you will be hawing
 • he|she|it will be hawing
 • we will be hawing
 • you will be hawing
 • they will be hawing

Future perfect

 • I will have hawed
 • you will have hawed
 • he|she|it will have hawed
 • we will have hawed
 • you will have hawed
 • they will have hawed

Future perfect continuous

 • I will have been hawing
 • you will have been hawing
 • he|she|it will have been hawing
 • we will have been hawing
 • you will have been hawing
 • they will have been hawing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to haw

Present participle

 • hawing

Past participle

 • hawed

Perfect Participle

 • having hawed

Imperatív v angličtine pre sloveso to haw

Imperative

 • haw
 • let's haw
 • haw

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: enshrine excommunicate gutturalize hatchel haver hawk headline identify land occur sile unthread