Koniugacja czasownika unthread w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unthread w języku angielskim.

Odmiana czasownika unthread w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unthread
 • you unthread
 • he|she|it unthreads
 • we unthread
 • you unthread
 • they unthread

Present Continuous

 • I am unthreading
 • you are unthreading
 • he|she|it is unthreading
 • we are unthreading
 • you are unthreading
 • they are unthreading

Present Perfect

 • I have unthreaded
 • you have unthreaded
 • he|she|it has unthreaded
 • we have unthreaded
 • you have unthreaded
 • they have unthreaded

Present Perfect Continuous

 • I have been unthreading
 • you have been unthreading
 • he|she|it has been unthreading
 • we have been unthreading
 • you have been unthreading
 • they have been unthreading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unthread w czasach przeszłych

Simple past

 • I unthreaded
 • you unthreaded
 • he|she|it unthreaded
 • we unthreaded
 • you unthreaded
 • they unthreaded

Past continuous

 • I was unthreading
 • you were unthreading
 • he|she|it was unthreading
 • we were unthreading
 • you were unthreading
 • they were unthreading

Past perfect

 • I had unthreaded
 • you had unthreaded
 • he|she|it had unthreaded
 • we had unthreaded
 • you had unthreaded
 • they had unthreaded

Past perfect continuous

 • I had been unthreading
 • you had been unthreading
 • he|she|it had been unthreading
 • we had been unthreading
 • you had been unthreading
 • they had been unthreading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unthread w czasach przyszłych

Future

 • I will unthread
 • you will unthread
 • he|she|it will unthread
 • we will unthread
 • you will unthread
 • they will unthread

Future continuous

 • I will be unthreading
 • you will be unthreading
 • he|she|it will be unthreading
 • we will be unthreading
 • you will be unthreading
 • they will be unthreading

Future perfect

 • I will have unthreaded
 • you will have unthreaded
 • he|she|it will have unthreaded
 • we will have unthreaded
 • you will have unthreaded
 • they will have unthreaded

Future perfect continuous

 • I will have been unthreading
 • you will have been unthreading
 • he|she|it will have been unthreading
 • we will have been unthreading
 • you will have been unthreading
 • they will have been unthreading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unthread

Present participle

 • unthreading

Past participle

 • unthreaded

Perfect Participle

 • having unthreaded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unthread

Imperative

 • unthread
 • let's unthread
 • unthread

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: debag flykick squaredance straiten unfollow unstop unthink unthrone unwish wanton