Koniugacja czasownika gangrape w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika gangrape w języku angielskim.

Odmiana czasownika gangrape w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I gangrape
 • you gangrape
 • he|she|it gangrapes
 • we gangrape
 • you gangrape
 • they gangrape

Present Continuous

 • I am gangraping
 • you are gangraping
 • he|she|it is gangraping
 • we are gangraping
 • you are gangraping
 • they are gangraping

Present Perfect

 • I have gangraped
 • you have gangraped
 • he|she|it has gangraped
 • we have gangraped
 • you have gangraped
 • they have gangraped

Present Perfect Continuous

 • I have been gangraping
 • you have been gangraping
 • he|she|it has been gangraping
 • we have been gangraping
 • you have been gangraping
 • they have been gangraping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika gangrape w czasach przeszłych

Simple past

 • I gangraped
 • you gangraped
 • he|she|it gangraped
 • we gangraped
 • you gangraped
 • they gangraped

Past continuous

 • I was gangraping
 • you were gangraping
 • he|she|it was gangraping
 • we were gangraping
 • you were gangraping
 • they were gangraping

Past perfect

 • I had gangraped
 • you had gangraped
 • he|she|it had gangraped
 • we had gangraped
 • you had gangraped
 • they had gangraped

Past perfect continuous

 • I had been gangraping
 • you had been gangraping
 • he|she|it had been gangraping
 • we had been gangraping
 • you had been gangraping
 • they had been gangraping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika gangrape w czasach przyszłych

Future

 • I will gangrape
 • you will gangrape
 • he|she|it will gangrape
 • we will gangrape
 • you will gangrape
 • they will gangrape

Future continuous

 • I will be gangraping
 • you will be gangraping
 • he|she|it will be gangraping
 • we will be gangraping
 • you will be gangraping
 • they will be gangraping

Future perfect

 • I will have gangraped
 • you will have gangraped
 • he|she|it will have gangraped
 • we will have gangraped
 • you will have gangraped
 • they will have gangraped

Future perfect continuous

 • I will have been gangraping
 • you will have been gangraping
 • he|she|it will have been gangraping
 • we will have been gangraping
 • you will have been gangraping
 • they will have been gangraping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to gangrape

Present participle

 • gangraping

Past participle

 • gangraped

Perfect Participle

 • having gangraped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to gangrape

Imperative

 • gangrape
 • let's gangrape
 • gangrape

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: dong ebonize fret gambol gangbang gangrene garment guess insult minute scald transfix