Koniugacja czasownika gangbang w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika gangbang w języku angielskim.

Odmiana czasownika gangbang w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I gangbang
 • you gangbang
 • he|she|it gangbangs
 • we gangbang
 • you gangbang
 • they gangbang

Present Continuous

 • I am gangbanging
 • you are gangbanging
 • he|she|it is gangbanging
 • we are gangbanging
 • you are gangbanging
 • they are gangbanging

Present Perfect

 • I have gangbanged
 • you have gangbanged
 • he|she|it has gangbanged
 • we have gangbanged
 • you have gangbanged
 • they have gangbanged

Present Perfect Continuous

 • I have been gangbanging
 • you have been gangbanging
 • he|she|it has been gangbanging
 • we have been gangbanging
 • you have been gangbanging
 • they have been gangbanging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika gangbang w czasach przeszłych

Simple past

 • I gangbanged
 • you gangbanged
 • he|she|it gangbanged
 • we gangbanged
 • you gangbanged
 • they gangbanged

Past continuous

 • I was gangbanging
 • you were gangbanging
 • he|she|it was gangbanging
 • we were gangbanging
 • you were gangbanging
 • they were gangbanging

Past perfect

 • I had gangbanged
 • you had gangbanged
 • he|she|it had gangbanged
 • we had gangbanged
 • you had gangbanged
 • they had gangbanged

Past perfect continuous

 • I had been gangbanging
 • you had been gangbanging
 • he|she|it had been gangbanging
 • we had been gangbanging
 • you had been gangbanging
 • they had been gangbanging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika gangbang w czasach przyszłych

Future

 • I will gangbang
 • you will gangbang
 • he|she|it will gangbang
 • we will gangbang
 • you will gangbang
 • they will gangbang

Future continuous

 • I will be gangbanging
 • you will be gangbanging
 • he|she|it will be gangbanging
 • we will be gangbanging
 • you will be gangbanging
 • they will be gangbanging

Future perfect

 • I will have gangbanged
 • you will have gangbanged
 • he|she|it will have gangbanged
 • we will have gangbanged
 • you will have gangbanged
 • they will have gangbanged

Future perfect continuous

 • I will have been gangbanging
 • you will have been gangbanging
 • he|she|it will have been gangbanging
 • we will have been gangbanging
 • you will have been gangbanging
 • they will have been gangbanging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to gangbang

Present participle

 • gangbanging

Past participle

 • gangbanged

Perfect Participle

 • having gangbanged

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to gangbang

Imperative

 • gangbang
 • let's gangbang
 • gangbang

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: donate ebb freshen gamble gang-rape gangrape garland guerdon insulate mint scag transfigure