Koniugacja czasownika transfix w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika transfix w języku angielskim.

Odmiana czasownika transfix w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I transfix
 • you transfix
 • he|she|it transfixes
 • we transfix
 • you transfix
 • they transfix

Present Continuous

 • I am transfixing
 • you are transfixing
 • he|she|it is transfixing
 • we are transfixing
 • you are transfixing
 • they are transfixing

Present Perfect

 • I have transfixed
 • you have transfixed
 • he|she|it has transfixed
 • we have transfixed
 • you have transfixed
 • they have transfixed

Present Perfect Continuous

 • I have been transfixing
 • you have been transfixing
 • he|she|it has been transfixing
 • we have been transfixing
 • you have been transfixing
 • they have been transfixing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika transfix w czasach przeszłych

Simple past

 • I transfixed
 • you transfixed
 • he|she|it transfixed
 • we transfixed
 • you transfixed
 • they transfixed

Past continuous

 • I was transfixing
 • you were transfixing
 • he|she|it was transfixing
 • we were transfixing
 • you were transfixing
 • they were transfixing

Past perfect

 • I had transfixed
 • you had transfixed
 • he|she|it had transfixed
 • we had transfixed
 • you had transfixed
 • they had transfixed

Past perfect continuous

 • I had been transfixing
 • you had been transfixing
 • he|she|it had been transfixing
 • we had been transfixing
 • you had been transfixing
 • they had been transfixing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika transfix w czasach przyszłych

Future

 • I will transfix
 • you will transfix
 • he|she|it will transfix
 • we will transfix
 • you will transfix
 • they will transfix

Future continuous

 • I will be transfixing
 • you will be transfixing
 • he|she|it will be transfixing
 • we will be transfixing
 • you will be transfixing
 • they will be transfixing

Future perfect

 • I will have transfixed
 • you will have transfixed
 • he|she|it will have transfixed
 • we will have transfixed
 • you will have transfixed
 • they will have transfixed

Future perfect continuous

 • I will have been transfixing
 • you will have been transfixing
 • he|she|it will have been transfixing
 • we will have been transfixing
 • you will have been transfixing
 • they will have been transfixing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to transfix

Present participle

 • transfixing

Past participle

 • transfixed

Perfect Participle

 • having transfixed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to transfix

Imperative

 • transfix
 • let's transfix
 • transfix

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: contemporize exert skipper snorkel title tranquillize transfigure transform translocate underset yawp