Koniugacja czasownika deskill w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika deskill w języku angielskim.

Odmiana czasownika deskill w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I deskill
 • you deskill
 • he|she|it deskills
 • we deskill
 • you deskill
 • they deskill

Present Continuous

 • I am deskilling
 • you are deskilling
 • he|she|it is deskilling
 • we are deskilling
 • you are deskilling
 • they are deskilling

Present Perfect

 • I have deskilled
 • you have deskilled
 • he|she|it has deskilled
 • we have deskilled
 • you have deskilled
 • they have deskilled

Present Perfect Continuous

 • I have been deskilling
 • you have been deskilling
 • he|she|it has been deskilling
 • we have been deskilling
 • you have been deskilling
 • they have been deskilling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika deskill w czasach przeszłych

Simple past

 • I deskilled
 • you deskilled
 • he|she|it deskilled
 • we deskilled
 • you deskilled
 • they deskilled

Past continuous

 • I was deskilling
 • you were deskilling
 • he|she|it was deskilling
 • we were deskilling
 • you were deskilling
 • they were deskilling

Past perfect

 • I had deskilled
 • you had deskilled
 • he|she|it had deskilled
 • we had deskilled
 • you had deskilled
 • they had deskilled

Past perfect continuous

 • I had been deskilling
 • you had been deskilling
 • he|she|it had been deskilling
 • we had been deskilling
 • you had been deskilling
 • they had been deskilling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika deskill w czasach przyszłych

Future

 • I will deskill
 • you will deskill
 • he|she|it will deskill
 • we will deskill
 • you will deskill
 • they will deskill

Future continuous

 • I will be deskilling
 • you will be deskilling
 • he|she|it will be deskilling
 • we will be deskilling
 • you will be deskilling
 • they will be deskilling

Future perfect

 • I will have deskilled
 • you will have deskilled
 • he|she|it will have deskilled
 • we will have deskilled
 • you will have deskilled
 • they will have deskilled

Future perfect continuous

 • I will have been deskilling
 • you will have been deskilling
 • he|she|it will have been deskilling
 • we will have been deskilling
 • you will have been deskilling
 • they will have been deskilling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to deskill

Present participle

 • deskilling

Past participle

 • deskilled

Perfect Participle

 • having deskilled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to deskill

Imperative

 • deskill
 • let's deskill
 • deskill

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: characterise clerk denitrify desexualize desist desolate desquamate disject europeanize gnash pee scollop