Koniugacja czasownika pee w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika pee w języku angielskim.

Odmiana czasownika pee w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I pee
 • you pee
 • he|she|it pees
 • we pee
 • you pee
 • they pee

Present Continuous

 • I am peeing
 • you are peeing
 • he|she|it is peeing
 • we are peeing
 • you are peeing
 • they are peeing

Present Perfect

 • I have peed
 • you have peed
 • he|she|it has peed
 • we have peed
 • you have peed
 • they have peed

Present Perfect Continuous

 • I have been peeing
 • you have been peeing
 • he|she|it has been peeing
 • we have been peeing
 • you have been peeing
 • they have been peeing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika pee w czasach przeszłych

Simple past

 • I peed
 • you peed
 • he|she|it peed
 • we peed
 • you peed
 • they peed

Past continuous

 • I was peeing
 • you were peeing
 • he|she|it was peeing
 • we were peeing
 • you were peeing
 • they were peeing

Past perfect

 • I had peed
 • you had peed
 • he|she|it had peed
 • we had peed
 • you had peed
 • they had peed

Past perfect continuous

 • I had been peeing
 • you had been peeing
 • he|she|it had been peeing
 • we had been peeing
 • you had been peeing
 • they had been peeing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika pee w czasach przyszłych

Future

 • I will pee
 • you will pee
 • he|she|it will pee
 • we will pee
 • you will pee
 • they will pee

Future continuous

 • I will be peeing
 • you will be peeing
 • he|she|it will be peeing
 • we will be peeing
 • you will be peeing
 • they will be peeing

Future perfect

 • I will have peed
 • you will have peed
 • he|she|it will have peed
 • we will have peed
 • you will have peed
 • they will have peed

Future perfect continuous

 • I will have been peeing
 • you will have been peeing
 • he|she|it will have been peeing
 • we will have been peeing
 • you will have been peeing
 • they will have been peeing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to pee

Present participle

 • peeing

Past participle

 • peed

Perfect Participle

 • having peed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to pee

Imperative

 • pee
 • let's pee
 • pee

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: annualize liaise maintain pamper pebble pedestrianize peek pen pod reciprocate secularise zip