Koniugacja czasownika scollop w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika scollop w języku angielskim.

Odmiana czasownika scollop w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I scollop
 • you scollop
 • he|she|it scollops
 • we scollop
 • you scollop
 • they scollop

Present Continuous

 • I am scolloping
 • you are scolloping
 • he|she|it is scolloping
 • we are scolloping
 • you are scolloping
 • they are scolloping

Present Perfect

 • I have scolloped
 • you have scolloped
 • he|she|it has scolloped
 • we have scolloped
 • you have scolloped
 • they have scolloped

Present Perfect Continuous

 • I have been scolloping
 • you have been scolloping
 • he|she|it has been scolloping
 • we have been scolloping
 • you have been scolloping
 • they have been scolloping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika scollop w czasach przeszłych

Simple past

 • I scolloped
 • you scolloped
 • he|she|it scolloped
 • we scolloped
 • you scolloped
 • they scolloped

Past continuous

 • I was scolloping
 • you were scolloping
 • he|she|it was scolloping
 • we were scolloping
 • you were scolloping
 • they were scolloping

Past perfect

 • I had scolloped
 • you had scolloped
 • he|she|it had scolloped
 • we had scolloped
 • you had scolloped
 • they had scolloped

Past perfect continuous

 • I had been scolloping
 • you had been scolloping
 • he|she|it had been scolloping
 • we had been scolloping
 • you had been scolloping
 • they had been scolloping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika scollop w czasach przyszłych

Future

 • I will scollop
 • you will scollop
 • he|she|it will scollop
 • we will scollop
 • you will scollop
 • they will scollop

Future continuous

 • I will be scolloping
 • you will be scolloping
 • he|she|it will be scolloping
 • we will be scolloping
 • you will be scolloping
 • they will be scolloping

Future perfect

 • I will have scolloped
 • you will have scolloped
 • he|she|it will have scolloped
 • we will have scolloped
 • you will have scolloped
 • they will have scolloped

Future perfect continuous

 • I will have been scolloping
 • you will have been scolloping
 • he|she|it will have been scolloping
 • we will have been scolloping
 • you will have been scolloping
 • they will have been scolloping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to scollop

Present participle

 • scolloping

Past participle

 • scolloped

Perfect Participle

 • having scolloped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to scollop

Imperative

 • scollop
 • let's scollop
 • scollop

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: anaesthetize correlate preserve pullulate salaam school scold sconce scour short-change stipulate twang