Спрягане на глагола volley на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола volley на английски.

Спрежение на глагола volley в сегашни времена

Present Tense

 • I volley
 • you volley
 • he|she|it volleys
 • we volley
 • you volley
 • they volley

Present Continuous

 • I am volleying
 • you are volleying
 • he|she|it is volleying
 • we are volleying
 • you are volleying
 • they are volleying

Present Perfect

 • I have volleyed
 • you have volleyed
 • he|she|it has volleyed
 • we have volleyed
 • you have volleyed
 • they have volleyed

Present Perfect Continuous

 • I have been volleying
 • you have been volleying
 • he|she|it has been volleying
 • we have been volleying
 • you have been volleying
 • they have been volleying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола volley в минали времена

Simple past

 • I volleyed
 • you volleyed
 • he|she|it volleyed
 • we volleyed
 • you volleyed
 • they volleyed

Past continuous

 • I was volleying
 • you were volleying
 • he|she|it was volleying
 • we were volleying
 • you were volleying
 • they were volleying

Past perfect

 • I had volleyed
 • you had volleyed
 • he|she|it had volleyed
 • we had volleyed
 • you had volleyed
 • they had volleyed

Past perfect continuous

 • I had been volleying
 • you had been volleying
 • he|she|it had been volleying
 • we had been volleying
 • you had been volleying
 • they had been volleying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола volley в бъдещите времена

Future

 • I will volley
 • you will volley
 • he|she|it will volley
 • we will volley
 • you will volley
 • they will volley

Future continuous

 • I will be volleying
 • you will be volleying
 • he|she|it will be volleying
 • we will be volleying
 • you will be volleying
 • they will be volleying

Future perfect

 • I will have volleyed
 • you will have volleyed
 • he|she|it will have volleyed
 • we will have volleyed
 • you will have volleyed
 • they will have volleyed

Future perfect continuous

 • I will have been volleying
 • you will have been volleying
 • he|she|it will have been volleying
 • we will have been volleying
 • you will have been volleying
 • they will have been volleying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to volley

Present participle

 • volleying

Past participle

 • volleyed

Perfect Participle

 • having volleyed

Повелителното наклонение на английски за глагола to volley

Imperative

 • volley
 • let's volley
 • volley

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: demerge fulfil strip-search supplant vandalize vocalise volcanize volplane voyage witter