Konjugácia slovesa volley v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso volley v angličtine.

Konjugácia slovesa volley v prítomnom čase

Present Tense

 • I volley
 • you volley
 • he|she|it volleys
 • we volley
 • you volley
 • they volley

Present Continuous

 • I am volleying
 • you are volleying
 • he|she|it is volleying
 • we are volleying
 • you are volleying
 • they are volleying

Present Perfect

 • I have volleyed
 • you have volleyed
 • he|she|it has volleyed
 • we have volleyed
 • you have volleyed
 • they have volleyed

Present Perfect Continuous

 • I have been volleying
 • you have been volleying
 • he|she|it has been volleying
 • we have been volleying
 • you have been volleying
 • they have been volleying

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa volley v minulých časoch

Simple past

 • I volleyed
 • you volleyed
 • he|she|it volleyed
 • we volleyed
 • you volleyed
 • they volleyed

Past continuous

 • I was volleying
 • you were volleying
 • he|she|it was volleying
 • we were volleying
 • you were volleying
 • they were volleying

Past perfect

 • I had volleyed
 • you had volleyed
 • he|she|it had volleyed
 • we had volleyed
 • you had volleyed
 • they had volleyed

Past perfect continuous

 • I had been volleying
 • you had been volleying
 • he|she|it had been volleying
 • we had been volleying
 • you had been volleying
 • they had been volleying

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa volley vo futurálnom čase

Future

 • I will volley
 • you will volley
 • he|she|it will volley
 • we will volley
 • you will volley
 • they will volley

Future continuous

 • I will be volleying
 • you will be volleying
 • he|she|it will be volleying
 • we will be volleying
 • you will be volleying
 • they will be volleying

Future perfect

 • I will have volleyed
 • you will have volleyed
 • he|she|it will have volleyed
 • we will have volleyed
 • you will have volleyed
 • they will have volleyed

Future perfect continuous

 • I will have been volleying
 • you will have been volleying
 • he|she|it will have been volleying
 • we will have been volleying
 • you will have been volleying
 • they will have been volleying

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to volley

Present participle

 • volleying

Past participle

 • volleyed

Perfect Participle

 • having volleyed

Imperatív v angličtine pre sloveso to volley

Imperative

 • volley
 • let's volley
 • volley

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: demerge fulfil strip-search supplant vandalize vocalise volcanize volplane voyage witter