Konjugácia slovesa vandalize v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso vandalize v angličtine.

Konjugácia slovesa vandalize v prítomnom čase

Present Tense

 • I vandalize
 • you vandalize
 • he|she|it vandalizes
 • we vandalize
 • you vandalize
 • they vandalize

Present Continuous

 • I am vandalizing
 • you are vandalizing
 • he|she|it is vandalizing
 • we are vandalizing
 • you are vandalizing
 • they are vandalizing

Present Perfect

 • I have vandalized
 • you have vandalized
 • he|she|it has vandalized
 • we have vandalized
 • you have vandalized
 • they have vandalized

Present Perfect Continuous

 • I have been vandalizing
 • you have been vandalizing
 • he|she|it has been vandalizing
 • we have been vandalizing
 • you have been vandalizing
 • they have been vandalizing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa vandalize v minulých časoch

Simple past

 • I vandalized
 • you vandalized
 • he|she|it vandalized
 • we vandalized
 • you vandalized
 • they vandalized

Past continuous

 • I was vandalizing
 • you were vandalizing
 • he|she|it was vandalizing
 • we were vandalizing
 • you were vandalizing
 • they were vandalizing

Past perfect

 • I had vandalized
 • you had vandalized
 • he|she|it had vandalized
 • we had vandalized
 • you had vandalized
 • they had vandalized

Past perfect continuous

 • I had been vandalizing
 • you had been vandalizing
 • he|she|it had been vandalizing
 • we had been vandalizing
 • you had been vandalizing
 • they had been vandalizing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa vandalize vo futurálnom čase

Future

 • I will vandalize
 • you will vandalize
 • he|she|it will vandalize
 • we will vandalize
 • you will vandalize
 • they will vandalize

Future continuous

 • I will be vandalizing
 • you will be vandalizing
 • he|she|it will be vandalizing
 • we will be vandalizing
 • you will be vandalizing
 • they will be vandalizing

Future perfect

 • I will have vandalized
 • you will have vandalized
 • he|she|it will have vandalized
 • we will have vandalized
 • you will have vandalized
 • they will have vandalized

Future perfect continuous

 • I will have been vandalizing
 • you will have been vandalizing
 • he|she|it will have been vandalizing
 • we will have been vandalizing
 • you will have been vandalizing
 • they will have been vandalizing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to vandalize

Present participle

 • vandalizing

Past participle

 • vandalized

Perfect Participle

 • having vandalized

Imperatív v angličtine pre sloveso to vandalize

Imperative

 • vandalize
 • let's vandalize
 • vandalize

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: deek formicate sterilize submit unstep validate vandalise vanish vary whelm