Спрягане на глагола volcanize на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола volcanize на английски.

Спрежение на глагола volcanize в сегашни времена

Present Tense

 • I volcanize
 • you volcanize
 • he|she|it volcanizes
 • we volcanize
 • you volcanize
 • they volcanize

Present Continuous

 • I am volcanizing
 • you are volcanizing
 • he|she|it is volcanizing
 • we are volcanizing
 • you are volcanizing
 • they are volcanizing

Present Perfect

 • I have volcanized
 • you have volcanized
 • he|she|it has volcanized
 • we have volcanized
 • you have volcanized
 • they have volcanized

Present Perfect Continuous

 • I have been volcanizing
 • you have been volcanizing
 • he|she|it has been volcanizing
 • we have been volcanizing
 • you have been volcanizing
 • they have been volcanizing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола volcanize в минали времена

Simple past

 • I volcanized
 • you volcanized
 • he|she|it volcanized
 • we volcanized
 • you volcanized
 • they volcanized

Past continuous

 • I was volcanizing
 • you were volcanizing
 • he|she|it was volcanizing
 • we were volcanizing
 • you were volcanizing
 • they were volcanizing

Past perfect

 • I had volcanized
 • you had volcanized
 • he|she|it had volcanized
 • we had volcanized
 • you had volcanized
 • they had volcanized

Past perfect continuous

 • I had been volcanizing
 • you had been volcanizing
 • he|she|it had been volcanizing
 • we had been volcanizing
 • you had been volcanizing
 • they had been volcanizing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола volcanize в бъдещите времена

Future

 • I will volcanize
 • you will volcanize
 • he|she|it will volcanize
 • we will volcanize
 • you will volcanize
 • they will volcanize

Future continuous

 • I will be volcanizing
 • you will be volcanizing
 • he|she|it will be volcanizing
 • we will be volcanizing
 • you will be volcanizing
 • they will be volcanizing

Future perfect

 • I will have volcanized
 • you will have volcanized
 • he|she|it will have volcanized
 • we will have volcanized
 • you will have volcanized
 • they will have volcanized

Future perfect continuous

 • I will have been volcanizing
 • you will have been volcanizing
 • he|she|it will have been volcanizing
 • we will have been volcanizing
 • you will have been volcanizing
 • they will have been volcanizing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to volcanize

Present participle

 • volcanizing

Past participle

 • volcanized

Perfect Participle

 • having volcanized

Повелителното наклонение на английски за глагола to volcanize

Imperative

 • volcanize
 • let's volcanize
 • volcanize

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: dement fuel strip supper vandalise vizor volatilize volley vowelize witness