Спрягане на глагола supplant на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола supplant на английски.

Спрежение на глагола supplant в сегашни времена

Present Tense

 • I supplant
 • you supplant
 • he|she|it supplants
 • we supplant
 • you supplant
 • they supplant

Present Continuous

 • I am supplanting
 • you are supplanting
 • he|she|it is supplanting
 • we are supplanting
 • you are supplanting
 • they are supplanting

Present Perfect

 • I have supplanted
 • you have supplanted
 • he|she|it has supplanted
 • we have supplanted
 • you have supplanted
 • they have supplanted

Present Perfect Continuous

 • I have been supplanting
 • you have been supplanting
 • he|she|it has been supplanting
 • we have been supplanting
 • you have been supplanting
 • they have been supplanting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола supplant в минали времена

Simple past

 • I supplanted
 • you supplanted
 • he|she|it supplanted
 • we supplanted
 • you supplanted
 • they supplanted

Past continuous

 • I was supplanting
 • you were supplanting
 • he|she|it was supplanting
 • we were supplanting
 • you were supplanting
 • they were supplanting

Past perfect

 • I had supplanted
 • you had supplanted
 • he|she|it had supplanted
 • we had supplanted
 • you had supplanted
 • they had supplanted

Past perfect continuous

 • I had been supplanting
 • you had been supplanting
 • he|she|it had been supplanting
 • we had been supplanting
 • you had been supplanting
 • they had been supplanting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола supplant в бъдещите времена

Future

 • I will supplant
 • you will supplant
 • he|she|it will supplant
 • we will supplant
 • you will supplant
 • they will supplant

Future continuous

 • I will be supplanting
 • you will be supplanting
 • he|she|it will be supplanting
 • we will be supplanting
 • you will be supplanting
 • they will be supplanting

Future perfect

 • I will have supplanted
 • you will have supplanted
 • he|she|it will have supplanted
 • we will have supplanted
 • you will have supplanted
 • they will have supplanted

Future perfect continuous

 • I will have been supplanting
 • you will have been supplanting
 • he|she|it will have been supplanting
 • we will have been supplanting
 • you will have been supplanting
 • they will have been supplanting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to supplant

Present participle

 • supplanting

Past participle

 • supplanted

Perfect Participle

 • having supplanted

Повелителното наклонение на английски за глагола to supplant

Imperative

 • supplant
 • let's supplant
 • supplant

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: chaw droop savage seed submit supersede supper supplement surcingle test uptilt