Konjugation av verbet patter på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet patter på engelska.

Konjugering av verbet patter i presens

Present Tense

 • I patter
 • you patter
 • he|she|it patters
 • we patter
 • you patter
 • they patter

Present Continuous

 • I am pattering
 • you are pattering
 • he|she|it is pattering
 • we are pattering
 • you are pattering
 • they are pattering

Present Perfect

 • I have pattered
 • you have pattered
 • he|she|it has pattered
 • we have pattered
 • you have pattered
 • they have pattered

Present Perfect Continuous

 • I have been pattering
 • you have been pattering
 • he|she|it has been pattering
 • we have been pattering
 • you have been pattering
 • they have been pattering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet patter i förfluten tid

Simple past

 • I pattered
 • you pattered
 • he|she|it pattered
 • we pattered
 • you pattered
 • they pattered

Past continuous

 • I was pattering
 • you were pattering
 • he|she|it was pattering
 • we were pattering
 • you were pattering
 • they were pattering

Past perfect

 • I had pattered
 • you had pattered
 • he|she|it had pattered
 • we had pattered
 • you had pattered
 • they had pattered

Past perfect continuous

 • I had been pattering
 • you had been pattering
 • he|she|it had been pattering
 • we had been pattering
 • you had been pattering
 • they had been pattering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet patter i futurum

Future

 • I will patter
 • you will patter
 • he|she|it will patter
 • we will patter
 • you will patter
 • they will patter

Future continuous

 • I will be pattering
 • you will be pattering
 • he|she|it will be pattering
 • we will be pattering
 • you will be pattering
 • they will be pattering

Future perfect

 • I will have pattered
 • you will have pattered
 • he|she|it will have pattered
 • we will have pattered
 • you will have pattered
 • they will have pattered

Future perfect continuous

 • I will have been pattering
 • you will have been pattering
 • he|she|it will have been pattering
 • we will have been pattering
 • you will have been pattering
 • they will have been pattering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to patter

Present participle

 • pattering

Past participle

 • pattered

Perfect Participle

 • having pattered

Imperative på engelska, för verbet to patter

Imperative

 • patter
 • let's patter
 • patter

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: anchor legitimate lynch paddle pasture patronize pattern peach plod rebound scupper yawl