Konjugation av verbet paddle på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet paddle på engelska.

Konjugering av verbet paddle i presens

Present Tense

 • I paddle
 • you paddle
 • he|she|it paddles
 • we paddle
 • you paddle
 • they paddle

Present Continuous

 • I am paddling
 • you are paddling
 • he|she|it is paddling
 • we are paddling
 • you are paddling
 • they are paddling

Present Perfect

 • I have paddled
 • you have paddled
 • he|she|it has paddled
 • we have paddled
 • you have paddled
 • they have paddled

Present Perfect Continuous

 • I have been paddling
 • you have been paddling
 • he|she|it has been paddling
 • we have been paddling
 • you have been paddling
 • they have been paddling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet paddle i förfluten tid

Simple past

 • I paddled
 • you paddled
 • he|she|it paddled
 • we paddled
 • you paddled
 • they paddled

Past continuous

 • I was paddling
 • you were paddling
 • he|she|it was paddling
 • we were paddling
 • you were paddling
 • they were paddling

Past perfect

 • I had paddled
 • you had paddled
 • he|she|it had paddled
 • we had paddled
 • you had paddled
 • they had paddled

Past perfect continuous

 • I had been paddling
 • you had been paddling
 • he|she|it had been paddling
 • we had been paddling
 • you had been paddling
 • they had been paddling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet paddle i futurum

Future

 • I will paddle
 • you will paddle
 • he|she|it will paddle
 • we will paddle
 • you will paddle
 • they will paddle

Future continuous

 • I will be paddling
 • you will be paddling
 • he|she|it will be paddling
 • we will be paddling
 • you will be paddling
 • they will be paddling

Future perfect

 • I will have paddled
 • you will have paddled
 • he|she|it will have paddled
 • we will have paddled
 • you will have paddled
 • they will have paddled

Future perfect continuous

 • I will have been paddling
 • you will have been paddling
 • he|she|it will have been paddling
 • we will have been paddling
 • you will have been paddling
 • they will have been paddling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to paddle

Present participle

 • paddling

Past participle

 • paddled

Perfect Participle

 • having paddled

Imperative på engelska, för verbet to paddle

Imperative

 • paddle
 • let's paddle
 • paddle

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: agist kowtow lip-sync overlay ozonize pad padlock pal piffle ratiocinate scare winge