Konjugácia slovesa patter v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso patter v angličtine.

Konjugácia slovesa patter v prítomnom čase

Present Tense

 • I patter
 • you patter
 • he|she|it patters
 • we patter
 • you patter
 • they patter

Present Continuous

 • I am pattering
 • you are pattering
 • he|she|it is pattering
 • we are pattering
 • you are pattering
 • they are pattering

Present Perfect

 • I have pattered
 • you have pattered
 • he|she|it has pattered
 • we have pattered
 • you have pattered
 • they have pattered

Present Perfect Continuous

 • I have been pattering
 • you have been pattering
 • he|she|it has been pattering
 • we have been pattering
 • you have been pattering
 • they have been pattering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa patter v minulých časoch

Simple past

 • I pattered
 • you pattered
 • he|she|it pattered
 • we pattered
 • you pattered
 • they pattered

Past continuous

 • I was pattering
 • you were pattering
 • he|she|it was pattering
 • we were pattering
 • you were pattering
 • they were pattering

Past perfect

 • I had pattered
 • you had pattered
 • he|she|it had pattered
 • we had pattered
 • you had pattered
 • they had pattered

Past perfect continuous

 • I had been pattering
 • you had been pattering
 • he|she|it had been pattering
 • we had been pattering
 • you had been pattering
 • they had been pattering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa patter vo futurálnom čase

Future

 • I will patter
 • you will patter
 • he|she|it will patter
 • we will patter
 • you will patter
 • they will patter

Future continuous

 • I will be pattering
 • you will be pattering
 • he|she|it will be pattering
 • we will be pattering
 • you will be pattering
 • they will be pattering

Future perfect

 • I will have pattered
 • you will have pattered
 • he|she|it will have pattered
 • we will have pattered
 • you will have pattered
 • they will have pattered

Future perfect continuous

 • I will have been pattering
 • you will have been pattering
 • he|she|it will have been pattering
 • we will have been pattering
 • you will have been pattering
 • they will have been pattering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to patter

Present participle

 • pattering

Past participle

 • pattered

Perfect Participle

 • having pattered

Imperatív v angličtine pre sloveso to patter

Imperative

 • patter
 • let's patter
 • patter

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: anchor legitimate lynch paddle pasture patronize pattern peach plod rebound scupper yawl