Konjugácia slovesa paddle v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso paddle v angličtine.

Konjugácia slovesa paddle v prítomnom čase

Present Tense

 • I paddle
 • you paddle
 • he|she|it paddles
 • we paddle
 • you paddle
 • they paddle

Present Continuous

 • I am paddling
 • you are paddling
 • he|she|it is paddling
 • we are paddling
 • you are paddling
 • they are paddling

Present Perfect

 • I have paddled
 • you have paddled
 • he|she|it has paddled
 • we have paddled
 • you have paddled
 • they have paddled

Present Perfect Continuous

 • I have been paddling
 • you have been paddling
 • he|she|it has been paddling
 • we have been paddling
 • you have been paddling
 • they have been paddling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa paddle v minulých časoch

Simple past

 • I paddled
 • you paddled
 • he|she|it paddled
 • we paddled
 • you paddled
 • they paddled

Past continuous

 • I was paddling
 • you were paddling
 • he|she|it was paddling
 • we were paddling
 • you were paddling
 • they were paddling

Past perfect

 • I had paddled
 • you had paddled
 • he|she|it had paddled
 • we had paddled
 • you had paddled
 • they had paddled

Past perfect continuous

 • I had been paddling
 • you had been paddling
 • he|she|it had been paddling
 • we had been paddling
 • you had been paddling
 • they had been paddling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa paddle vo futurálnom čase

Future

 • I will paddle
 • you will paddle
 • he|she|it will paddle
 • we will paddle
 • you will paddle
 • they will paddle

Future continuous

 • I will be paddling
 • you will be paddling
 • he|she|it will be paddling
 • we will be paddling
 • you will be paddling
 • they will be paddling

Future perfect

 • I will have paddled
 • you will have paddled
 • he|she|it will have paddled
 • we will have paddled
 • you will have paddled
 • they will have paddled

Future perfect continuous

 • I will have been paddling
 • you will have been paddling
 • he|she|it will have been paddling
 • we will have been paddling
 • you will have been paddling
 • they will have been paddling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to paddle

Present participle

 • paddling

Past participle

 • paddled

Perfect Participle

 • having paddled

Imperatív v angličtine pre sloveso to paddle

Imperative

 • paddle
 • let's paddle
 • paddle

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: agist kowtow lip-sync overlay ozonize pad padlock pal piffle ratiocinate scare winge