Konjugácia slovesa sparge v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sparge v angličtine.

Konjugácia slovesa sparge v prítomnom čase

Present Tense

 • I sparge
 • you sparge
 • he|she|it sparges
 • we sparge
 • you sparge
 • they sparge

Present Continuous

 • I am sparging
 • you are sparging
 • he|she|it is sparging
 • we are sparging
 • you are sparging
 • they are sparging

Present Perfect

 • I have sparged
 • you have sparged
 • he|she|it has sparged
 • we have sparged
 • you have sparged
 • they have sparged

Present Perfect Continuous

 • I have been sparging
 • you have been sparging
 • he|she|it has been sparging
 • we have been sparging
 • you have been sparging
 • they have been sparging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sparge v minulých časoch

Simple past

 • I sparged
 • you sparged
 • he|she|it sparged
 • we sparged
 • you sparged
 • they sparged

Past continuous

 • I was sparging
 • you were sparging
 • he|she|it was sparging
 • we were sparging
 • you were sparging
 • they were sparging

Past perfect

 • I had sparged
 • you had sparged
 • he|she|it had sparged
 • we had sparged
 • you had sparged
 • they had sparged

Past perfect continuous

 • I had been sparging
 • you had been sparging
 • he|she|it had been sparging
 • we had been sparging
 • you had been sparging
 • they had been sparging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sparge vo futurálnom čase

Future

 • I will sparge
 • you will sparge
 • he|she|it will sparge
 • we will sparge
 • you will sparge
 • they will sparge

Future continuous

 • I will be sparging
 • you will be sparging
 • he|she|it will be sparging
 • we will be sparging
 • you will be sparging
 • they will be sparging

Future perfect

 • I will have sparged
 • you will have sparged
 • he|she|it will have sparged
 • we will have sparged
 • you will have sparged
 • they will have sparged

Future perfect continuous

 • I will have been sparging
 • you will have been sparging
 • he|she|it will have been sparging
 • we will have been sparging
 • you will have been sparging
 • they will have been sparging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sparge

Present participle

 • sparging

Past participle

 • sparged

Perfect Participle

 • having sparged

Imperatív v angličtine pre sloveso to sparge

Imperative

 • sparge
 • let's sparge
 • sparge

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bootleg detect reload respray snoop spam spare spark specialise stone touzle winterize