Konjugácia slovesa bootleg v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso bootleg v angličtine.

Konjugácia slovesa bootleg v prítomnom čase

Present Tense

 • I bootleg
 • you bootleg
 • he|she|it bootlegs
 • we bootleg
 • you bootleg
 • they bootleg

Present Continuous

 • I am bootlegging
 • you are bootlegging
 • he|she|it is bootlegging
 • we are bootlegging
 • you are bootlegging
 • they are bootlegging

Present Perfect

 • I have bootlegged
 • you have bootlegged
 • he|she|it has bootlegged
 • we have bootlegged
 • you have bootlegged
 • they have bootlegged

Present Perfect Continuous

 • I have been bootlegging
 • you have been bootlegging
 • he|she|it has been bootlegging
 • we have been bootlegging
 • you have been bootlegging
 • they have been bootlegging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa bootleg v minulých časoch

Simple past

 • I bootlegged
 • you bootlegged
 • he|she|it bootlegged
 • we bootlegged
 • you bootlegged
 • they bootlegged

Past continuous

 • I was bootlegging
 • you were bootlegging
 • he|she|it was bootlegging
 • we were bootlegging
 • you were bootlegging
 • they were bootlegging

Past perfect

 • I had bootlegged
 • you had bootlegged
 • he|she|it had bootlegged
 • we had bootlegged
 • you had bootlegged
 • they had bootlegged

Past perfect continuous

 • I had been bootlegging
 • you had been bootlegging
 • he|she|it had been bootlegging
 • we had been bootlegging
 • you had been bootlegging
 • they had been bootlegging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa bootleg vo futurálnom čase

Future

 • I will bootleg
 • you will bootleg
 • he|she|it will bootleg
 • we will bootleg
 • you will bootleg
 • they will bootleg

Future continuous

 • I will be bootlegging
 • you will be bootlegging
 • he|she|it will be bootlegging
 • we will be bootlegging
 • you will be bootlegging
 • they will be bootlegging

Future perfect

 • I will have bootlegged
 • you will have bootlegged
 • he|she|it will have bootlegged
 • we will have bootlegged
 • you will have bootlegged
 • they will have bootlegged

Future perfect continuous

 • I will have been bootlegging
 • you will have been bootlegging
 • he|she|it will have been bootlegging
 • we will have been bootlegging
 • you will have been bootlegging
 • they will have been bootlegging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to bootleg

Present participle

 • bootlegging

Past participle

 • bootlegged

Perfect Participle

 • having bootlegged

Imperatív v angličtine pre sloveso to bootleg

Imperative

 • bootleg
 • let's bootleg
 • bootleg

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: blear book boot bootlick botanize calque consider diffract intercept pearl