Konjugácia slovesa calque v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso calque v angličtine.

Konjugácia slovesa calque v prítomnom čase

Present Tense

 • I calque
 • you calque
 • he|she|it calques
 • we calque
 • you calque
 • they calque

Present Continuous

 • I am calquing
 • you are calquing
 • he|she|it is calquing
 • we are calquing
 • you are calquing
 • they are calquing

Present Perfect

 • I have calqued
 • you have calqued
 • he|she|it has calqued
 • we have calqued
 • you have calqued
 • they have calqued

Present Perfect Continuous

 • I have been calquing
 • you have been calquing
 • he|she|it has been calquing
 • we have been calquing
 • you have been calquing
 • they have been calquing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa calque v minulých časoch

Simple past

 • I calqued
 • you calqued
 • he|she|it calqued
 • we calqued
 • you calqued
 • they calqued

Past continuous

 • I was calquing
 • you were calquing
 • he|she|it was calquing
 • we were calquing
 • you were calquing
 • they were calquing

Past perfect

 • I had calqued
 • you had calqued
 • he|she|it had calqued
 • we had calqued
 • you had calqued
 • they had calqued

Past perfect continuous

 • I had been calquing
 • you had been calquing
 • he|she|it had been calquing
 • we had been calquing
 • you had been calquing
 • they had been calquing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa calque vo futurálnom čase

Future

 • I will calque
 • you will calque
 • he|she|it will calque
 • we will calque
 • you will calque
 • they will calque

Future continuous

 • I will be calquing
 • you will be calquing
 • he|she|it will be calquing
 • we will be calquing
 • you will be calquing
 • they will be calquing

Future perfect

 • I will have calqued
 • you will have calqued
 • he|she|it will have calqued
 • we will have calqued
 • you will have calqued
 • they will have calqued

Future perfect continuous

 • I will have been calquing
 • you will have been calquing
 • he|she|it will have been calquing
 • we will have been calquing
 • you will have been calquing
 • they will have been calquing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to calque

Present participle

 • calquing

Past participle

 • calqued

Perfect Participle

 • having calqued

Imperatív v angličtine pre sloveso to calque

Imperative

 • calque
 • let's calque
 • calque

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: affiliate bulk calibrate calm calumniate canalize chink croon distrain justle plunge