Konjugation av verbet sparge på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet sparge på engelska.

Konjugering av verbet sparge i presens

Present Tense

 • I sparge
 • you sparge
 • he|she|it sparges
 • we sparge
 • you sparge
 • they sparge

Present Continuous

 • I am sparging
 • you are sparging
 • he|she|it is sparging
 • we are sparging
 • you are sparging
 • they are sparging

Present Perfect

 • I have sparged
 • you have sparged
 • he|she|it has sparged
 • we have sparged
 • you have sparged
 • they have sparged

Present Perfect Continuous

 • I have been sparging
 • you have been sparging
 • he|she|it has been sparging
 • we have been sparging
 • you have been sparging
 • they have been sparging

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet sparge i förfluten tid

Simple past

 • I sparged
 • you sparged
 • he|she|it sparged
 • we sparged
 • you sparged
 • they sparged

Past continuous

 • I was sparging
 • you were sparging
 • he|she|it was sparging
 • we were sparging
 • you were sparging
 • they were sparging

Past perfect

 • I had sparged
 • you had sparged
 • he|she|it had sparged
 • we had sparged
 • you had sparged
 • they had sparged

Past perfect continuous

 • I had been sparging
 • you had been sparging
 • he|she|it had been sparging
 • we had been sparging
 • you had been sparging
 • they had been sparging

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet sparge i futurum

Future

 • I will sparge
 • you will sparge
 • he|she|it will sparge
 • we will sparge
 • you will sparge
 • they will sparge

Future continuous

 • I will be sparging
 • you will be sparging
 • he|she|it will be sparging
 • we will be sparging
 • you will be sparging
 • they will be sparging

Future perfect

 • I will have sparged
 • you will have sparged
 • he|she|it will have sparged
 • we will have sparged
 • you will have sparged
 • they will have sparged

Future perfect continuous

 • I will have been sparging
 • you will have been sparging
 • he|she|it will have been sparging
 • we will have been sparging
 • you will have been sparging
 • they will have been sparging

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to sparge

Present participle

 • sparging

Past participle

 • sparged

Perfect Participle

 • having sparged

Imperative på engelska, för verbet to sparge

Imperative

 • sparge
 • let's sparge
 • sparge

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bootleg detect reload respray snoop spam spare spark specialise stone touzle winterize