Konjugácia slovesa ski-jump v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso ski-jump v angličtine.

Konjugácia slovesa ski-jump v prítomnom čase

Present Tense

 • I ski-jump
 • you ski-jump
 • he|she|it ski-jumps
 • we ski-jump
 • you ski-jump
 • they ski-jump

Present Continuous

 • I am ski-jumping
 • you are ski-jumping
 • he|she|it is ski-jumping
 • we are ski-jumping
 • you are ski-jumping
 • they are ski-jumping

Present Perfect

 • I have ski-jumped
 • you have ski-jumped
 • he|she|it has ski-jumped
 • we have ski-jumped
 • you have ski-jumped
 • they have ski-jumped

Present Perfect Continuous

 • I have been ski-jumping
 • you have been ski-jumping
 • he|she|it has been ski-jumping
 • we have been ski-jumping
 • you have been ski-jumping
 • they have been ski-jumping

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa ski-jump v minulých časoch

Simple past

 • I ski-jumped
 • you ski-jumped
 • he|she|it ski-jumped
 • we ski-jumped
 • you ski-jumped
 • they ski-jumped

Past continuous

 • I was ski-jumping
 • you were ski-jumping
 • he|she|it was ski-jumping
 • we were ski-jumping
 • you were ski-jumping
 • they were ski-jumping

Past perfect

 • I had ski-jumped
 • you had ski-jumped
 • he|she|it had ski-jumped
 • we had ski-jumped
 • you had ski-jumped
 • they had ski-jumped

Past perfect continuous

 • I had been ski-jumping
 • you had been ski-jumping
 • he|she|it had been ski-jumping
 • we had been ski-jumping
 • you had been ski-jumping
 • they had been ski-jumping

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa ski-jump vo futurálnom čase

Future

 • I will ski-jump
 • you will ski-jump
 • he|she|it will ski-jump
 • we will ski-jump
 • you will ski-jump
 • they will ski-jump

Future continuous

 • I will be ski-jumping
 • you will be ski-jumping
 • he|she|it will be ski-jumping
 • we will be ski-jumping
 • you will be ski-jumping
 • they will be ski-jumping

Future perfect

 • I will have ski-jumped
 • you will have ski-jumped
 • he|she|it will have ski-jumped
 • we will have ski-jumped
 • you will have ski-jumped
 • they will have ski-jumped

Future perfect continuous

 • I will have been ski-jumping
 • you will have been ski-jumping
 • he|she|it will have been ski-jumping
 • we will have been ski-jumping
 • you will have been ski-jumping
 • they will have been ski-jumping

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to ski-jump

Present participle

 • ski-jumping

Past participle

 • ski-jumped

Perfect Participle

 • having ski-jumped

Imperatív v angličtine pre sloveso to ski-jump

Imperative

 • ski-jump
 • let's ski-jump
 • ski-jump

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: befuddle deek readvertise refer shtup skelp ski skid skirmish sow tantalise vie