Спрягане на глагола ski-jump на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола ski-jump на английски.

Спрежение на глагола ski-jump в сегашни времена

Present Tense

 • I ski-jump
 • you ski-jump
 • he|she|it ski-jumps
 • we ski-jump
 • you ski-jump
 • they ski-jump

Present Continuous

 • I am ski-jumping
 • you are ski-jumping
 • he|she|it is ski-jumping
 • we are ski-jumping
 • you are ski-jumping
 • they are ski-jumping

Present Perfect

 • I have ski-jumped
 • you have ski-jumped
 • he|she|it has ski-jumped
 • we have ski-jumped
 • you have ski-jumped
 • they have ski-jumped

Present Perfect Continuous

 • I have been ski-jumping
 • you have been ski-jumping
 • he|she|it has been ski-jumping
 • we have been ski-jumping
 • you have been ski-jumping
 • they have been ski-jumping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола ski-jump в минали времена

Simple past

 • I ski-jumped
 • you ski-jumped
 • he|she|it ski-jumped
 • we ski-jumped
 • you ski-jumped
 • they ski-jumped

Past continuous

 • I was ski-jumping
 • you were ski-jumping
 • he|she|it was ski-jumping
 • we were ski-jumping
 • you were ski-jumping
 • they were ski-jumping

Past perfect

 • I had ski-jumped
 • you had ski-jumped
 • he|she|it had ski-jumped
 • we had ski-jumped
 • you had ski-jumped
 • they had ski-jumped

Past perfect continuous

 • I had been ski-jumping
 • you had been ski-jumping
 • he|she|it had been ski-jumping
 • we had been ski-jumping
 • you had been ski-jumping
 • they had been ski-jumping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола ski-jump в бъдещите времена

Future

 • I will ski-jump
 • you will ski-jump
 • he|she|it will ski-jump
 • we will ski-jump
 • you will ski-jump
 • they will ski-jump

Future continuous

 • I will be ski-jumping
 • you will be ski-jumping
 • he|she|it will be ski-jumping
 • we will be ski-jumping
 • you will be ski-jumping
 • they will be ski-jumping

Future perfect

 • I will have ski-jumped
 • you will have ski-jumped
 • he|she|it will have ski-jumped
 • we will have ski-jumped
 • you will have ski-jumped
 • they will have ski-jumped

Future perfect continuous

 • I will have been ski-jumping
 • you will have been ski-jumping
 • he|she|it will have been ski-jumping
 • we will have been ski-jumping
 • you will have been ski-jumping
 • they will have been ski-jumping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to ski-jump

Present participle

 • ski-jumping

Past participle

 • ski-jumped

Perfect Participle

 • having ski-jumped

Повелителното наклонение на английски за глагола to ski-jump

Imperative

 • ski-jump
 • let's ski-jump
 • ski-jump

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: befuddle deek readvertise refer shtup skelp ski skid skirmish sow tantalise vie