Konjugation av verbet ski-jump på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet ski-jump på engelska.

Konjugering av verbet ski-jump i presens

Present Tense

 • I ski-jump
 • you ski-jump
 • he|she|it ski-jumps
 • we ski-jump
 • you ski-jump
 • they ski-jump

Present Continuous

 • I am ski-jumping
 • you are ski-jumping
 • he|she|it is ski-jumping
 • we are ski-jumping
 • you are ski-jumping
 • they are ski-jumping

Present Perfect

 • I have ski-jumped
 • you have ski-jumped
 • he|she|it has ski-jumped
 • we have ski-jumped
 • you have ski-jumped
 • they have ski-jumped

Present Perfect Continuous

 • I have been ski-jumping
 • you have been ski-jumping
 • he|she|it has been ski-jumping
 • we have been ski-jumping
 • you have been ski-jumping
 • they have been ski-jumping

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet ski-jump i förfluten tid

Simple past

 • I ski-jumped
 • you ski-jumped
 • he|she|it ski-jumped
 • we ski-jumped
 • you ski-jumped
 • they ski-jumped

Past continuous

 • I was ski-jumping
 • you were ski-jumping
 • he|she|it was ski-jumping
 • we were ski-jumping
 • you were ski-jumping
 • they were ski-jumping

Past perfect

 • I had ski-jumped
 • you had ski-jumped
 • he|she|it had ski-jumped
 • we had ski-jumped
 • you had ski-jumped
 • they had ski-jumped

Past perfect continuous

 • I had been ski-jumping
 • you had been ski-jumping
 • he|she|it had been ski-jumping
 • we had been ski-jumping
 • you had been ski-jumping
 • they had been ski-jumping

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet ski-jump i futurum

Future

 • I will ski-jump
 • you will ski-jump
 • he|she|it will ski-jump
 • we will ski-jump
 • you will ski-jump
 • they will ski-jump

Future continuous

 • I will be ski-jumping
 • you will be ski-jumping
 • he|she|it will be ski-jumping
 • we will be ski-jumping
 • you will be ski-jumping
 • they will be ski-jumping

Future perfect

 • I will have ski-jumped
 • you will have ski-jumped
 • he|she|it will have ski-jumped
 • we will have ski-jumped
 • you will have ski-jumped
 • they will have ski-jumped

Future perfect continuous

 • I will have been ski-jumping
 • you will have been ski-jumping
 • he|she|it will have been ski-jumping
 • we will have been ski-jumping
 • you will have been ski-jumping
 • they will have been ski-jumping

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to ski-jump

Present participle

 • ski-jumping

Past participle

 • ski-jumped

Perfect Participle

 • having ski-jumped

Imperative på engelska, för verbet to ski-jump

Imperative

 • ski-jump
 • let's ski-jump
 • ski-jump

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: befuddle deek readvertise refer shtup skelp ski skid skirmish sow tantalise vie