Konjugácia slovesa receive v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso receive v angličtine.

Konjugácia slovesa receive v prítomnom čase

Present Tense

 • I receive
 • you receive
 • he|she|it receives
 • we receive
 • you receive
 • they receive

Present Continuous

 • I am receiving
 • you are receiving
 • he|she|it is receiving
 • we are receiving
 • you are receiving
 • they are receiving

Present Perfect

 • I have received
 • you have received
 • he|she|it has received
 • we have received
 • you have received
 • they have received

Present Perfect Continuous

 • I have been receiving
 • you have been receiving
 • he|she|it has been receiving
 • we have been receiving
 • you have been receiving
 • they have been receiving

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa receive v minulých časoch

Simple past

 • I received
 • you received
 • he|she|it received
 • we received
 • you received
 • they received

Past continuous

 • I was receiving
 • you were receiving
 • he|she|it was receiving
 • we were receiving
 • you were receiving
 • they were receiving

Past perfect

 • I had received
 • you had received
 • he|she|it had received
 • we had received
 • you had received
 • they had received

Past perfect continuous

 • I had been receiving
 • you had been receiving
 • he|she|it had been receiving
 • we had been receiving
 • you had been receiving
 • they had been receiving

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa receive vo futurálnom čase

Future

 • I will receive
 • you will receive
 • he|she|it will receive
 • we will receive
 • you will receive
 • they will receive

Future continuous

 • I will be receiving
 • you will be receiving
 • he|she|it will be receiving
 • we will be receiving
 • you will be receiving
 • they will be receiving

Future perfect

 • I will have received
 • you will have received
 • he|she|it will have received
 • we will have received
 • you will have received
 • they will have received

Future perfect continuous

 • I will have been receiving
 • you will have been receiving
 • he|she|it will have been receiving
 • we will have been receiving
 • you will have been receiving
 • they will have been receiving

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to receive

Present participle

 • receiving

Past participle

 • received

Perfect Participle

 • having received

Imperatív v angličtine pre sloveso to receive

Imperative

 • receive
 • let's receive
 • receive

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: candle outweigh oxygenize re-afforest recap receipt recentralize reclassify render sermonize stud