Konjugácia slovesa recap v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso recap v angličtine.

Konjugácia slovesa recap v prítomnom čase

Present Tense

 • I recap
 • you recap
 • he|she|it recaps
 • we recap
 • you recap
 • they recap

Present Continuous

 • I am recapping
 • you are recapping
 • he|she|it is recapping
 • we are recapping
 • you are recapping
 • they are recapping

Present Perfect

 • I have recapped
 • you have recapped
 • he|she|it has recapped
 • we have recapped
 • you have recapped
 • they have recapped

Present Perfect Continuous

 • I have been recapping
 • you have been recapping
 • he|she|it has been recapping
 • we have been recapping
 • you have been recapping
 • they have been recapping

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa recap v minulých časoch

Simple past

 • I recapped
 • you recapped
 • he|she|it recapped
 • we recapped
 • you recapped
 • they recapped

Past continuous

 • I was recapping
 • you were recapping
 • he|she|it was recapping
 • we were recapping
 • you were recapping
 • they were recapping

Past perfect

 • I had recapped
 • you had recapped
 • he|she|it had recapped
 • we had recapped
 • you had recapped
 • they had recapped

Past perfect continuous

 • I had been recapping
 • you had been recapping
 • he|she|it had been recapping
 • we had been recapping
 • you had been recapping
 • they had been recapping

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa recap vo futurálnom čase

Future

 • I will recap
 • you will recap
 • he|she|it will recap
 • we will recap
 • you will recap
 • they will recap

Future continuous

 • I will be recapping
 • you will be recapping
 • he|she|it will be recapping
 • we will be recapping
 • you will be recapping
 • they will be recapping

Future perfect

 • I will have recapped
 • you will have recapped
 • he|she|it will have recapped
 • we will have recapped
 • you will have recapped
 • they will have recapped

Future perfect continuous

 • I will have been recapping
 • you will have been recapping
 • he|she|it will have been recapping
 • we will have been recapping
 • you will have been recapping
 • they will have been recapping

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to recap

Present participle

 • recapping

Past participle

 • recapped

Perfect Participle

 • having recapped

Imperatív v angličtine pre sloveso to recap

Imperative

 • recap
 • let's recap
 • recap

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: camp outstay ovulate ravish rebuild recant recapitulate recharge remould sequester stroy