Konjugácia slovesa sequester v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sequester v angličtine.

Konjugácia slovesa sequester v prítomnom čase

Present Tense

 • I sequester
 • you sequester
 • he|she|it sequesters
 • we sequester
 • you sequester
 • they sequester

Present Continuous

 • I am sequestering
 • you are sequestering
 • he|she|it is sequestering
 • we are sequestering
 • you are sequestering
 • they are sequestering

Present Perfect

 • I have sequestered
 • you have sequestered
 • he|she|it has sequestered
 • we have sequestered
 • you have sequestered
 • they have sequestered

Present Perfect Continuous

 • I have been sequestering
 • you have been sequestering
 • he|she|it has been sequestering
 • we have been sequestering
 • you have been sequestering
 • they have been sequestering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sequester v minulých časoch

Simple past

 • I sequestered
 • you sequestered
 • he|she|it sequestered
 • we sequestered
 • you sequestered
 • they sequestered

Past continuous

 • I was sequestering
 • you were sequestering
 • he|she|it was sequestering
 • we were sequestering
 • you were sequestering
 • they were sequestering

Past perfect

 • I had sequestered
 • you had sequestered
 • he|she|it had sequestered
 • we had sequestered
 • you had sequestered
 • they had sequestered

Past perfect continuous

 • I had been sequestering
 • you had been sequestering
 • he|she|it had been sequestering
 • we had been sequestering
 • you had been sequestering
 • they had been sequestering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sequester vo futurálnom čase

Future

 • I will sequester
 • you will sequester
 • he|she|it will sequester
 • we will sequester
 • you will sequester
 • they will sequester

Future continuous

 • I will be sequestering
 • you will be sequestering
 • he|she|it will be sequestering
 • we will be sequestering
 • you will be sequestering
 • they will be sequestering

Future perfect

 • I will have sequestered
 • you will have sequestered
 • he|she|it will have sequestered
 • we will have sequestered
 • you will have sequestered
 • they will have sequestered

Future perfect continuous

 • I will have been sequestering
 • you will have been sequestering
 • he|she|it will have been sequestering
 • we will have been sequestering
 • you will have been sequestering
 • they will have been sequestering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sequester

Present participle

 • sequestering

Past participle

 • sequestered

Perfect Participle

 • having sequestered

Imperatív v angličtine pre sloveso to sequester

Imperative

 • sequester
 • let's sequester
 • sequester

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: assess cross-check psycho-analyse rank scrouge sentimentalise sequence sequestrate service skip subsidize unhand