Konjugácia slovesa recharge v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso recharge v angličtine.

Konjugácia slovesa recharge v prítomnom čase

Present Tense

 • I recharge
 • you recharge
 • he|she|it recharges
 • we recharge
 • you recharge
 • they recharge

Present Continuous

 • I am recharging
 • you are recharging
 • he|she|it is recharging
 • we are recharging
 • you are recharging
 • they are recharging

Present Perfect

 • I have recharged
 • you have recharged
 • he|she|it has recharged
 • we have recharged
 • you have recharged
 • they have recharged

Present Perfect Continuous

 • I have been recharging
 • you have been recharging
 • he|she|it has been recharging
 • we have been recharging
 • you have been recharging
 • they have been recharging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa recharge v minulých časoch

Simple past

 • I recharged
 • you recharged
 • he|she|it recharged
 • we recharged
 • you recharged
 • they recharged

Past continuous

 • I was recharging
 • you were recharging
 • he|she|it was recharging
 • we were recharging
 • you were recharging
 • they were recharging

Past perfect

 • I had recharged
 • you had recharged
 • he|she|it had recharged
 • we had recharged
 • you had recharged
 • they had recharged

Past perfect continuous

 • I had been recharging
 • you had been recharging
 • he|she|it had been recharging
 • we had been recharging
 • you had been recharging
 • they had been recharging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa recharge vo futurálnom čase

Future

 • I will recharge
 • you will recharge
 • he|she|it will recharge
 • we will recharge
 • you will recharge
 • they will recharge

Future continuous

 • I will be recharging
 • you will be recharging
 • he|she|it will be recharging
 • we will be recharging
 • you will be recharging
 • they will be recharging

Future perfect

 • I will have recharged
 • you will have recharged
 • he|she|it will have recharged
 • we will have recharged
 • you will have recharged
 • they will have recharged

Future perfect continuous

 • I will have been recharging
 • you will have been recharging
 • he|she|it will have been recharging
 • we will have been recharging
 • you will have been recharging
 • they will have been recharging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to recharge

Present participle

 • recharging

Past participle

 • recharged

Perfect Participle

 • having recharged

Imperatív v angličtine pre sloveso to recharge

Imperative

 • recharge
 • let's recharge
 • recharge

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: canker over-burden pace re-count recast recess rechip recognize renegotiate service stultify