Konjugácia slovesa rebuild v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso rebuild v angličtine.

Konjugácia slovesa rebuild v prítomnom čase

Present Tense

 • I rebuild
 • you rebuild
 • he|she|it rebuilds
 • we rebuild
 • you rebuild
 • they rebuild

Present Continuous

 • I am rebuilding
 • you are rebuilding
 • he|she|it is rebuilding
 • we are rebuilding
 • you are rebuilding
 • they are rebuilding

Present Perfect

 • I have rebuilt
 • you have rebuilt
 • he|she|it has rebuilt
 • we have rebuilt
 • you have rebuilt
 • they have rebuilt

Present Perfect Continuous

 • I have been rebuilding
 • you have been rebuilding
 • he|she|it has been rebuilding
 • we have been rebuilding
 • you have been rebuilding
 • they have been rebuilding

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa rebuild v minulých časoch

Simple past

 • I rebuilt
 • you rebuilt
 • he|she|it rebuilt
 • we rebuilt
 • you rebuilt
 • they rebuilt

Past continuous

 • I was rebuilding
 • you were rebuilding
 • he|she|it was rebuilding
 • we were rebuilding
 • you were rebuilding
 • they were rebuilding

Past perfect

 • I had rebuilt
 • you had rebuilt
 • he|she|it had rebuilt
 • we had rebuilt
 • you had rebuilt
 • they had rebuilt

Past perfect continuous

 • I had been rebuilding
 • you had been rebuilding
 • he|she|it had been rebuilding
 • we had been rebuilding
 • you had been rebuilding
 • they had been rebuilding

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa rebuild vo futurálnom čase

Future

 • I will rebuild
 • you will rebuild
 • he|she|it will rebuild
 • we will rebuild
 • you will rebuild
 • they will rebuild

Future continuous

 • I will be rebuilding
 • you will be rebuilding
 • he|she|it will be rebuilding
 • we will be rebuilding
 • you will be rebuilding
 • they will be rebuilding

Future perfect

 • I will have rebuilt
 • you will have rebuilt
 • he|she|it will have rebuilt
 • we will have rebuilt
 • you will have rebuilt
 • they will have rebuilt

Future perfect continuous

 • I will have been rebuilding
 • you will have been rebuilding
 • he|she|it will have been rebuilding
 • we will have been rebuilding
 • you will have been rebuilding
 • they will have been rebuilding

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to rebuild

Present participle

 • rebuilding

Past participle

 • rebuilt

Perfect Participle

 • having rebuilt

Imperatív v angličtine pre sloveso to rebuild

Imperative

 • rebuild
 • let's rebuild
 • rebuild

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: callus outshoot overweight rationalize rebate rebuff rebuke recast remit sentimentalise stripsearch